24,0000 zł
-0,83% -0,2000 zł
K2 Holding SA (K2H)

Komunikaty spółki - K2HOLDING

Podpisanie dokumentu „Term Sheet” określającego warunki współpracy przy projekcie PerfectBot pomiędzy K2 Holding S.A. oraz pozostałymi udziałowcami spółki K2BOTS.AI sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za okres 9 miesięcy 2021r.
Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C1 uprawniających do objęcia akcji Spółki serii B w wykonaniu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A.
Powiadomienie o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych zamiennych na akcje K2 Holding S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C1 uprawniających do objęcia akcji Spółki serii B w wykonaniu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A.
Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w rezultacie umorzenia akcji spółki K2 Holding S.A
Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
Rozpoczęcie drugiego programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.
Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
Wyniki finansowe
Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
Otrzymanie informacji o planowanym zaprzestaniu współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta - K2 Precise S.A.
K2 Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zakończenie (skrócenie) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.