23,4000 zł
-2,50% -0,6000 zł
K2 Holding SA (K2H)

Akcjonariat - K2HOLDING

Dane ogólne

Kapitalizacja: 54 233 127 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 2 317 655 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 692 453
Liczba głosów na WZA: 2 317 655 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,02%
Kapitał akcyjny: 2 317 655,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 692 453
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,98%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AGS A/S kontrolowana przez Grzegorz Stulgisa i IPO Unipessoal LDA 468 500 (20,21%) 468 500 (21,79%) 2020-06-04 -
Żebrowski, Janusz Przemysław 450 053 (19,42%) 450 053 (20,93%) 2020-06-04 -
AgioFunds TFI SA fundusze 241 769 (10,43%) 241 769 (11,24%) 2020-09-25 TSG, IPE, SNW, TRI, BDZ, CAV, WIK, VIN
K2 Holding SA 167 377 (7,22%) 167 377 (0,00%) 2020-09-17 -
Lach Michał 163 068 (7,04%) 163 068 (7,58%) 2010-08-27 -
Dzięciołowski Piotr 125 000 (5,39%) 125 000 (5,81%) 2020-04-02 -
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 (5,30%) 122 775 (5,71%) 2018-09-25 -
Uniqa OFE 121 288 (5,23%) 121 288 (5,64%) 2020-09-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria I 459 032
1,00 2 485 032
2 485 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
seria A - akcje założycielskie 2000-06-08 10 000
10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-18
seria C aport - zorganizowana częśść przedsiebiorstwa 2000-09-06 290 000
2 900 000,00
10,00 10,00 392 510
3 925 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria B 2000-09-06 92 510
925 100,00
10,00 10,00 102 510
1 025 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria D 2002-10-31 20 000
200 000,00
10,00 10,00 412 510
4 125 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-05
seria E 2003-10-01 73 179
731 790,00
10,00 10,00 485 689
4 856 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-09
obniżenie kapitału renominacja akcji 2005-05-18
3,00 485 689
1 457 067,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F 2005-11-08 30 980
309 800,00
3,00 10,00 516 669
1 550 007,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-30
split 1:3 2006-09-13
1,00 1 550 007
1 550 007,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G 2007-04-25 149 993
149 993,00
1,00 1,00 1 700 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-31
seria H - subskrypcja publiczna 2007-04-25 330 000
1,00 2 030 000
2 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-31
2008-05-20
2008-06-06
umorzenie akcji seria G 2010-03-23 -4 000
1,00 2 026 000
2 026 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-23
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-28 524 000
6 550 000,00
1,00 12,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1, B2 i B3 2012-06-28 524 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji i zmiana oznaczenia wszystkich akcji na serię A 2020-08-20 -166 027
1,00 2 319 005
2 319 005,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-25
zmiana firmy z K2 Internet SA na K2 Holding SA 2020-11-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-27
seria E - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C4 2020-11-18 60 000
628 800,00
1,00 10,48
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C3 2020-11-18 30 000
314 400,00
1,00 10,48
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C2 2020-11-18 30 000
314 400,00
1,00 10,48
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C1 2020-11-18 30 000
314 400,00
1,00 10,48
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2021-06-15 -1 350
1,00 2 317 655
2 317 655,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE 121 288 5,23 (0,35) 121 288 5,64 (0,76) 2020-09-25
AgioFunds TFI SA fundusze 241 769 (6 127) 10,43 (0,95) 241 769 (6 127) 11,24 (1,33) 2020-09-25
K2 Holding SA 167 377 6,74 (-0,48) 167 377 0,00 2020-09-17
K2 Holding SA 167 377 (1 350) 7,22 (0,54) 167 377 (1 350) 0,00 2020-09-17
K2 Holding SA 166 027 (4 088) 6,68 (0,16) 166 027 (4 088) 0,00 2020-07-23
K2 Holding SA 161 939 (7 126) 6,52 (0,29) 161 939 (7 126) 0,00 2020-07-16
K2 Holding SA 154 813 (6 670) 6,23 (0,27) 154 813 (6 670) 0,00 2020-07-07
K2 Holding SA 148 143 (5 500) 5,96 (0,22) 148 143 (5 500) 0,00 2020-06-26
K2 Holding SA 142 643 (5 580) 5,74 (0,22) 142 643 (5 580) 0,00 2020-06-16
Żebrowski, Janusz Przemysław 450 053 18,11 450 053 19,21 (-0,16) 2020-06-04
Żebrowski, Janusz Przemysław 450 053 18,11 (-1,30) 450 053 19,37 (-1,55) 2020-06-04
Żebrowski, Janusz Przemysław 450 053 19,41 (1,30) 450 053 20,92 (1,75) 2020-06-04
Żebrowski, Janusz Przemysław 450 053 (12 680) 18,11 (0,51) 450 053 (12 680) 19,17 (1,12) 2020-06-04
AGS A/S 468 500 18,85 468 500 19,95 (-0,05) 2020-06-04
AGS A/S 468 500 18,85 468 500 20,00 (-0,17) 2020-06-04
AGS A/S 468 500 18,85 (-1,35) 468 500 20,17 (-1,60) 2020-06-04
AGS A/S 468 500 20,20 (0,20) 468 500 21,77 (0,77) 2020-06-04
AGS A/S kontrolowana przez Grzegorz Stulgisa i IPO Unipessoal LDA 468 500 (49 992) 20,00 (3,16) 468 500 (50 000) 21,00 (3,27) 2020-06-04
K2 Holding SA 137 063 (5 025) 5,52 (0,21) 137 063 (5 025) 0,00 2020-05-29
Dzięciołowski Piotr 125 000 5,03 125 000 5,34 (-0,04) 2020-04-02
Dzięciołowski Piotr 125 000 5,03 (-0,36) 125 000 5,38 (-0,43) 2020-04-02
Dzięciołowski Piotr 125 000 5,39 (0,36) 125 000 5,81 (0,50) 2020-04-02
Dzięciołowski Piotr 125 000 5,03 125 000 5,31 2020-04-02
K2 Holding SA 132 038 (3 300) 5,31 (0,13) 132 038 (3 300) 0,00 2020-03-02
K2 Holding SA 128 738 (4 400) 5,18 (0,18) 128 738 (4 400) 0,00 2020-02-14
K2 Holding SA 124 338 (1 100) 5,00 (0,04) 124 338 (1 100) 0,00 2020-02-10
K2 Holding SA 123 238 (4 400) 4,96 (0,18) 123 238 (4 400) 0,00 2020-02-07
K2 Holding SA 118 838 (7 700) 4,78 (0,31) 118 838 (7 700) 0,00 2020-02-03
K2 Holding SA 111 138 (3 300) 4,47 (0,13) 111 138 (3 300) 0,00 2020-01-17
K2 Holding SA 107 838 4,34 107 838 0,00 2020-01-14
K2 Holding SA 107 838 (5 500) 4,34 (0,22) 107 838 (5 500) 0,00 2020-01-14
K2 Holding SA 102 338 (5 500) 4,12 (0,22) 102 338 (5 500) 0,00 2020-01-02
K2 Holding SA 96 838 (6 600) 3,90 (0,27) 96 838 (6 600) 0,00 2019-12-19
K2 Holding SA 90 238 (7 283) 3,63 (0,29) 90 238 (7 283) 0,00 2019-12-10
K2 Holding SA 82 955 (6 931) 3,34 (0,28) 82 955 (6 931) 0,00 2019-11-29
K2 Holding SA 76 024 (5 392) 3,06 (0,22) 76 024 (5 392) 0,00 2019-10-18
K2 Holding SA 70 632 (6 600) 2,84 (0,26) 70 632 (6 600) 0,00 2019-10-10
K2 Holding SA 64 032 (2 250) 2,58 (0,09) 64 032 (2 250) 0,00 2019-07-29
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 17,60 437 373 18,05 (-0,02) 2019-06-18
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 17,60 437 373 18,07 (-0,09) 2019-06-18
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 17,60 437 373 18,16 (-0,24) 2019-06-18
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 17,60 437 373 18,40 (-0,13) 2019-06-18
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 17,60 437 373 18,53 (-0,06) 2019-06-18
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 (25 889) 17,60 (1,04) 437 373 (25 889) 18,59 (1,63) 2019-06-18
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 9,91 (-0,07) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 9,98 (-0,03) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 10,01 (-0,05) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 10,06 (-0,08) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 10,14 (0,42) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 (-0,68) 235 642 9,72 (-1,23) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 10,16 (0,68) 235 642 10,95 (1,22) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 9,73 (-0,05) 2019-06-14
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 9,48 235 642 9,78 2019-06-14
K2 Holding SA 61 782 (3 300) 2,49 (0,14) 61 782 (3 300) 0,00 2019-04-18
K2 Holding SA 58 482 (2 200) 2,35 (0,09) 58 482 (2 200) 0,00 2019-04-03
K2 Holding SA 56 282 (4 800) 2,26 (0,19) 56 282 (4 800) 0,00 2019-02-25
K2 Holding SA 51 482 (3 719) 2,07 (0,15) 51 482 (3 719) 0,00 2019-01-11
Uniqa OFE portfel 121 288 4,88 121 288 4,88 2018-12-31
Aegon OFE portfele 76 978 3,10 76 978 3,10 2018-12-31
K2 Holding SA 47 763 (4 600) 1,92 (0,18) 47 763 (4 600) 0,00 2018-10-12
K2 Holding SA 43 163 (3 524) 1,74 (0,14) 43 163 (3 524) 0,00 2018-10-03
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 116 980 4,71 (0,71) 116 980 4,78 (0,78) 2018-09-25
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 116 980 (-84 876) 4,00 (-4,12) 116 980 (-84 876) 4,00 (-4,12) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,20 (-0,02) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,22 (-0,02) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,24 (0,22) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,02 (-0,27) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,29 (0,23) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 (-0,35) 122 775 5,06 (-0,65) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 5,29 (0,35) 122 775 5,71 (0,64) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,07 (-0,03) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 4,94 122 775 5,10 (-0,06) 2018-09-25
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 (-42 226) 4,94 (-1,69) 122 775 (-42 226) 5,16 (-1,47) 2018-09-25
AGS A/S 418 508 16,84 418 500 17,73 (-0,06) 2018-09-24
AGS A/S 418 508 (8) 16,84 418 500 17,79 (0,68) 2018-09-24
AGS A/S 418 500 16,84 418 500 17,11 (-0,14) 2018-09-24
AGS A/S 418 500 16,84 418 500 17,25 (-0,04) 2018-09-24
AGS A/S 418 500 16,84 418 500 17,29 (-0,08) 2018-09-24
AGS A/S 418 500 16,84 418 500 17,37 (-0,23) 2018-09-24
AGS A/S 418 500 (170 000) 16,84 (6,84) 418 500 (170 000) 17,60 (7,60) 2018-09-24
K2 Holding SA 39 639 (2 300) 1,60 (0,10) 39 639 (2 300) 0,00 2018-09-17
K2 Holding SA 37 339 (9 208) 1,50 (0,37) 37 339 (9 208) 0,00 2018-09-13
K2 Holding SA 28 131 (4 707) 1,13 (0,19) 28 131 (4 707) 0,00 2018-07-27
K2 Holding SA 23 424 (9 168) 0,94 (0,37) 23 424 (9 168) 0,00 2018-07-18
K2 Holding SA 14 256 (2 316) 0,57 (0,09) 14 256 (2 316) 0,00 2018-06-15
K2 Holding SA 11 940 (9 264) 0,48 (0,37) 11 940 (9 264) 0,00 2018-06-13
K2 Holding SA 2 676 0,11 (0,11) 2 676 0,00 2018-06-01
Ipopema TFI SA 0 (-248 500) 0,00 (-9,99) 0 (-248 500) 0,00 (-9,99) 2017-10-17
AGS A/S 248 500 (-70 000) 10,00 (-2,82) 248 500 (-70 000) 10,00 (-2,82) 2017-10-12
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 201 856 (77 529) 8,12 (3,12) 201 856 (77 529) 8,12 (3,12) 2016-06-21
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną 411 484 16,56 (0,01) 411 484 16,96 (0,41) 2015-08-13
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną 411 484 (93 138) 16,55 (3,74) 411 484 (93 138) 16,55 (3,74) 2015-08-13
Sleepz AG 89 482 (-277 830) 3,60 (-11,18) 89 482 (-277 830) 3,60 (-11,18) 2015-07-22
Ipopema TFI SA 248 500 (153 266) 9,99 (6,16) 248 500 (153 266) 9,99 (6,16) 2015-07-22
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 124 327 5,00 124 327 5,00 2015-06-17
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną 318 346 (3 633) 12,81 (0,15) 318 346 (3 633) 12,81 (0,15) 2015-06-16
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną 314 713 (-1 500) 12,66 (-0,06) 314 713 (-1 500) 12,66 (-0,06) 2015-01-22
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną 316 213 (49 404) 12,72 (1,99) 316 213 (49 404) 12,72 (1,99) 2015-01-22
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 165 001 (1) 6,63 165 001 (1) 6,63 2015-01-22
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 165 000 (-20 292) 6,63 (-0,82) 165 000 (-20 292) 6,63 (-0,82) 2015-01-22
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 185 292 (43 813) 7,45 (1,76) 185 292 (43 813) 7,45 (1,76) 2015-01-22
Ipopema TFI SA 95 234 (-38 723) 3,83 (-1,56) 95 234 (-38 723) 3,83 (-1,56) 2014-06-10
Ipopema TFI SA 133 957 (8 836) 5,39 (0,36) 133 957 (8 836) 5,39 (0,36) 2014-06-09
Sleepz AG 367 312 (1 344) 14,78 (0,06) 367 312 (1 344) 14,78 (0,06) 2014-03-28
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 141 479 (14 689) 5,69 (0,59) 141 479 (14 689) 5,69 (0,59) 2014-03-28
Sleepz AG 365 968 (5 000) 14,72 (0,20) 365 968 (5 000) 14,72 (0,20) 2013-12-30
Spyrka Jens 0 (-9 844) 0,00 (-0,39) 0 (-9 844) 0,00 (-0,39) 2013-12-18
Spyrka Jens 9 844 (8 500) 0,39 (0,34) 9 844 (8 500) 0,39 (0,34) 2013-12-17
Sleepz AG 360 968 (8 500) 14,52 (0,34) 360 968 (8 500) 14,52 (0,34) 2013-12-17
Sleepz AG 352 468 (4 229) 14,18 (0,17) 352 468 (4 229) 14,18 (0,17) 2013-09-17
Sleepz AG 348 239 (5 400) 14,01 (0,22) 348 239 (5 400) 14,01 (0,22) 2013-07-29
Żebrowski, Janusz Przemysław 266 809 (10 636) 10,73 (0,43) 266 809 (10 636) 10,73 (0,43) 2013-07-26
Żebrowski, Janusz Przemysław 256 173 (-5 636) 10,30 (-0,23) 256 173 (-5 636) 10,30 (-0,23) 2013-07-26
Sleepz AG 342 839 (4 339) 13,79 (0,17) 342 839 (4 339) 13,79 (0,17) 2013-07-24
Sleepz AG 338 500 (1 000) 13,62 (0,04) 338 500 (1 000) 13,62 (0,04) 2013-07-01
Żebrowski, Janusz Przemysław 261 809 (3 000) 10,53 (0,12) 261 809 (3 000) 10,53 (0,12) 2013-06-28
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 126 790 (1 790) 5,10 (-1,06) 126 790 (1 790) 5,10 (-1,06) 2013-06-28
Gajewski Sławomir 124 842 5,02 (0,02) 124 842 5,02 (0,02) 2013-06-13
Gajewski Sławomir 124 842 (-158) 5,00 (-0,03) 124 842 (-158) 5,00 (-0,03) 2013-06-13
Żebrowski, Janusz Przemysław 258 809 (-40 000) 10,41 (-1,61) 258 809 (-40 000) 10,41 (-1,61) 2013-03-28
Sleepz AG 337 500 (57 500) 13,58 (2,32) 337 500 (57 500) 13,58 (2,32) 2013-03-28
Lewandowski Łukasz 0 (-4 000) 0,00 (-0,16) 0 (-4 000) 0,00 (-0,16) 2013-03-22
Spyrka Jens 1 344 (-175 379) 0,05 (-8,67) 1 344 (-175 379) 0,05 (-8,67) 2013-01-04
Lewandowski Łukasz 4 000 0,16 4 000 0,16 2012-12-31
Ipopema TFI SA 125 121 5,03 (0,03) 125 121 5,03 (0,03) 2012-12-17
Ipopema TFI SA 125 121 (1 500) 5,00 (0,03) 125 121 (1 500) 5,00 (0,03) 2012-12-17
Ipopema TFI SA 123 621 4,97 123 621 4,97 2012-12-16
Tomczyk Tomasz 7 500 (-87 500) 0,30 (-3,52) 7 500 (-87 500) 0,30 (-3,52) 2012-09-07
Tomczyk Tomasz 95 000 (90 000) 3,82 (3,62) 95 000 (90 000) 3,82 (3,62) 2012-09-07
Tomczyk Tomasz 5 000 (-85 000) 0,20 (-4,24) 5 000 (-85 000) 0,20 (-4,24) 2012-09-07
Żebrowski, Janusz Przemysław 298 809 (5 000) 12,02 (-2,48) 298 809 (5 000) 12,02 (-2,48) 2012-09-05
Sleepz AG 280 000 (21 833) 11,26 (0,88) 280 000 (21 833) 11,26 (0,88) 2012-09-03
Sleepz AG 258 167 (250 315) 10,38 (10,00) 258 167 (250 315) 10,38 (10,00) 2012-08-16
Gajewski Sławomir 125 000 5,03 125 000 5,03 2012-08-16
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 125 000 6,16 (1,13) 125 000 6,16 (1,13) 2012-08-09
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 125 000 (31 000) 5,03 (0,40) 125 000 (31 000) 5,03 (0,40) 2012-08-09
Żebrowski, Janusz Przemysław 293 809 14,50 (2,68) 293 809 14,50 (2,68) 2012-08-08
Żebrowski, Janusz Przemysław 293 809 (50 000) 11,82 (-0,21) 293 809 (50 000) 11,82 (-0,21) 2012-08-08
Spyrka Jens 176 723 8,72 (1,61) 176 723 8,72 (1,61) 2012-08-03
Spyrka Jens 176 723 7,11 (7,11) 176 723 7,11 (7,11) 2012-08-03
Spyrka Jens 0 (-1 723) 0,00 (-0,08) 0 (-1 723) 0,00 (-0,08) 2012-08-03
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 94 000 4,63 94 000 4,63 2012-08-03
Spyrka Jens 1 723 0,08 1 723 0,08 2012-07-16
Spyrka Jens 1 723 0,08 1 723 0,08 2012-07-16
Żebrowski, Janusz Przemysław 243 809 (1 500) 12,03 (0,07) 243 809 (1 500) 12,03 (0,07) 2012-06-20
Żebrowski, Janusz Przemysław 242 309 (6 000) 11,96 (0,30) 242 309 (6 000) 11,96 (0,30) 2011-09-16
Żebrowski, Janusz Przemysław 236 309 (3 000) 11,66 (0,15) 236 309 (3 000) 11,66 (0,15) 2011-07-28
Tomczyk Tomasz 90 000 4,44 (0,82) 90 000 4,44 (0,82) 2011-05-31
Tomczyk Tomasz 90 000 3,62 (0,63) 90 000 3,62 (0,63) 2011-05-31
Tomczyk Tomasz 90 000 (2 185) 2,99 (-1,34) 90 000 (2 185) 2,99 (-1,34) 2011-05-31
Żebrowski, Janusz Przemysław 233 309 (2 000) 11,51 (0,10) 233 309 (2 000) 11,51 (0,10) 2011-05-23
bmp Media Investors AG & Co. 0 (-366 000) 0,00 (-18,02) 0 (-366 000) 0,00 (-18,06) 2011-04-08
Quercus TFI SA 73 180 (-30 315) 3,61 (-1,49) 73 180 (-30 315) 3,61 (-1,49) 2011-03-11
Quercus TFI SA 103 495 (-49 005) 5,10 (-2,41) 103 495 (-49 005) 5,10 (-2,42) 2011-03-10
Tomczyk Tomasz 87 815 (2 000) 4,33 (0,11) 87 815 (2 000) 4,33 (0,10) 2010-11-15
Lach Michał 163 068 6,56 163 068 6,77 (-0,09) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 163 068 6,86 (-0,05) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 163 068 6,91 (-0,02) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 (-1,48) 163 068 6,93 (-1,11) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 8,04 (1,48) 163 068 8,04 (1,08) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 163 068 6,96 (0,40) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 163 068 6,56 (-0,46) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 163 068 7,02 (0,30) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 6,56 (-0,47) 163 068 6,72 (-0,86) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 7,03 (0,47) 163 068 7,58 (0,84) 2010-08-27
Lach Michał 163 068 (-40 000) 6,56 (-3,46) 163 068 (-40 000) 6,74 (-3,28) 2010-08-27
Lach Michał 203 068 (-10 135) 10,02 (-0,48) 203 068 (-10 135) 10,02 (-0,50) 2010-08-26
K2 Holding SA 0 0,00 0 0,00 2010-07-23
K2 Holding SA 0 (-4 000) 0,00 (-0,19) 0 (-4 000) 0,00 2010-07-23
bmp Media Investors AG & Co. 366 000 18,02 (-0,04) 366 000 18,06 2010-06-15
bmp Media Investors AG & Co. 366 000 (672) 18,06 (0,07) 366 000 (672) 18,06 (0,03) 2010-06-15
Lach Michał 213 203 10,50 (-0,02) 213 203 10,52 2010-03-01
Lach Michał 213 203 (-20 754) 10,52 (-1,00) 213 203 (-20 754) 10,52 (-1,02) 2010-03-01
bmp Media Investors AG & Co. 365 328 (400) 17,99 (0,02) 365 328 (400) 18,03 (0,02) 2010-01-25
bmp Media Investors AG & Co. 364 928 (-120 400) 17,97 (-5,93) 364 928 (-120 400) 18,01 (-5,94) 2010-01-25
Tomczyk Tomasz 85 815 4,22 (-0,01) 85 815 4,23 2010-01-18
Tomczyk Tomasz 85 815 (1 000) 4,23 (0,06) 85 815 (1 000) 4,23 (0,05) 2010-01-18
bmp Media Investors AG & Co. 485 328 (5 000) 23,90 (0,24) 485 328 (5 000) 23,95 (0,25) 2010-01-18
Quercus TFI SA 152 500 7,51 (-0,01) 152 500 7,52 2010-01-15
Quercus TFI SA 152 500 7,52 152 500 7,52 2010-01-15
Lach Michał 233 957 (-32 500) 11,52 (-1,60) 233 957 (-32 500) 11,54 (-1,61) 2010-01-15
Żebrowski, Janusz Przemysław 231 309 11,41 (0,02) 231 309 11,41 2010-01-11
Żebrowski, Janusz Przemysław 231 309 (3 000) 11,39 (0,15) 231 309 (3 000) 11,41 (0,15) 2010-01-11
bmp Media Investors AG & Co. 480 328 (1 400) 23,66 (0,07) 480 328 (1 400) 23,70 (0,07) 2010-01-05
Żebrowski, Janusz Przemysław 228 309 (4 529) 11,24 (0,22) 228 309 (4 529) 11,26 (0,22) 2010-01-04
Żebrowski, Janusz Przemysław 223 780 (3 000) 11,02 (0,15) 223 780 (3 000) 11,04 (0,15) 2009-12-15
bmp Media Investors AG & Co. 478 928 (-1 000) 23,59 (-0,05) 478 928 (-1 000) 23,63 (-0,05) 2009-10-07
bmp Media Investors AG & Co. 479 928 (4 500) 23,64 (0,22) 479 928 (4 500) 23,68 (0,26) 2009-10-07
Lach Michał 266 457 (-80 895) 13,12 (-3,99) 266 457 (-80 895) 13,15 (-3,99) 2009-09-20
Lach Michał 347 352 (-23 000) 17,11 (-1,13) 347 352 (-23 000) 17,14 (-1,10) 2009-08-14
Żebrowski, Janusz Przemysław 220 780 (6 400) 10,87 (0,31) 220 780 (6 400) 10,89 (0,33) 2009-07-02
Tomczyk Tomasz 84 815 (4 800) 4,17 (-0,53) 84 815 (4 800) 4,18 (-0,52) 2009-07-02
K2 Holding SA 4 000 (-16 000) 0,19 (-0,79) 4 000 (-16 000) 0,00 2009-07-02
Chmielewski Tymoteusz 24 800 1,22 24 800 1,22 2009-07-02
Chmielewski Tymoteusz 24 800 1,22 (0,22) 24 800 1,22 (0,22) 2009-07-02
Chmielewski Tymoteusz 24 800 (4 800) 1,00 (-0,17) 24 800 (4 800) 1,00 (-0,17) 2009-07-02
K2 Holding SA 20 000 0,98 20 000 0,00 2009-07-01
bmp Media Investors AG & Co. 475 428 (300) 23,42 (0,02) 475 428 (300) 23,42 (0,02) 2009-06-16
Lach Michał 370 352 (-102 085) 18,24 (-5,03) 370 352 (-102 085) 18,24 (-5,03) 2009-06-10
Żebrowski, Janusz Przemysław 214 380 (7 000) 10,56 (0,35) 214 380 (7 000) 10,56 (0,35) 2009-06-08
Lach Michał 472 437 (100 000) 23,27 (4,93) 472 437 (100 000) 23,27 (4,93) 2009-06-08
Lach Michał 372 437 (-107 000) 18,34 (-9,86) 372 437 (-107 000) 18,34 (-9,86) 2009-06-08
bmp Media Investors AG & Co. 475 128 (400) 23,40 (0,02) 475 128 (400) 23,40 (0,02) 2009-05-15
bmp Media Investors AG & Co. 474 728 (8 602) 23,38 (0,42) 474 728 (8 602) 23,38 (0,42) 2009-04-30
bmp Media Investors AG & Co. 466 126 (836) 22,96 (0,04) 466 126 (836) 22,96 (0,04) 2009-02-09
bmp Media Investors AG & Co. 465 290 (290) 22,92 (0,02) 465 290 (290) 22,92 (0,02) 2009-01-14
Sleepz AG 7 852 (-465 000) 0,38 (-22,91) 7 852 (-465 000) 0,38 (-22,91) 2008-12-17
bmp Media Investors AG & Co. 465 000 22,90 465 000 22,90 2008-12-12
Sleepz AG 472 852 (300) 23,29 (0,02) 472 852 (300) 23,29 (0,02) 2008-12-10
Żebrowski, Janusz Przemysław 207 380 (500) 10,21 (0,02) 207 380 (500) 10,21 (0,02) 2008-10-31
Żebrowski, Janusz Przemysław 206 880 (1 000) 10,19 (0,05) 206 880 (1 000) 10,19 (0,05) 2008-10-08
Sleepz AG 472 552 (3 194) 23,27 (0,15) 472 552 (3 194) 23,27 (0,15) 2008-10-08
Sleepz AG 469 358 (571) 23,12 (0,03) 469 358 (571) 23,12 (0,03) 2008-09-02
Żebrowski, Janusz Przemysław 205 880 (-8) 10,14 (-1,97) 205 880 (-8) 10,14 (-1,97) 2008-08-13
Sleepz AG 468 787 (200) 23,09 (0,01) 468 787 (200) 23,09 (0,01) 2008-07-22
Sleepz AG 468 587 (-159 546) 23,08 (-7,86) 468 587 (-159 546) 23,08 (-7,86) 2008-07-15
Sleepz AG 628 133 (250) 30,94 (0,01) 628 133 (250) 30,94 (0,01) 2008-07-11
Sleepz AG 627 883 (1 000) 30,93 (0,05) 627 883 (1 000) 30,93 (0,05) 2008-07-03
Magda Tomasz 11 775 0,00 (-0,57) 11 775 0,00 (-0,57) 2008-06-27
Sleepz AG 626 883 (1 300) 30,88 (-5,91) 626 883 (1 300) 30,88 (-5,91) 2008-06-24
Lach Michał 479 437 28,20 (4,59) 479 437 28,20 (4,59) 2008-06-12
Lach Michał 479 437 (-15 000) 23,61 (-5,47) 479 437 (-15 000) 23,61 (-5,47) 2008-06-12
Tomczyk Tomasz 80 015 4,70 (0,76) 80 015 4,70 (0,76) 2008-05-15
Tomczyk Tomasz 80 015 3,94 80 015 3,94 2008-05-15
Sleepz AG 625 583 36,79 (5,98) 625 583 36,79 (5,98) 2008-05-15
Sleepz AG 625 583 (-98 957) 30,81 (-11,80) 625 583 (-98 957) 30,81 (-11,80) 2008-05-15
Magda Tomasz 11 775 0,57 (-0,12) 11 775 0,57 (-0,12) 2008-05-15
Magda Tomasz 11 775 0,69 11 775 0,69 2008-05-15
Chmielewski Tymoteusz 20 000 1,17 (0,19) 20 000 1,17 (0,19) 2008-05-15
Chmielewski Tymoteusz 20 000 0,98 20 000 0,98 2008-05-15
Żebrowski, Janusz Przemysław 205 888 12,11 (1,97) 205 888 12,11 (1,97) 2007-12-31
Żebrowski, Janusz Przemysław 205 888 (18) 10,14 (-1,96) 205 888 (18) 10,14 (-1,96) 2007-12-31
Lach Michał 494 437 (77) 29,08 494 437 (77) 29,08 2007-12-31
Żebrowski, Janusz Przemysław 205 870 12,10 205 870 12,10 2007-05-31
Sleepz AG 724 540 42,61 724 540 42,61 2007-05-31
Lach Michał 494 360 29,08 494 360 29,08 2007-05-31
AGS A/S 318 500 12,82 318 500 12,82 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2021-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2019-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2011-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.