41,6000 zł
-4,57% -1,9900 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe - JSW			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2008 IV Q 2009 I Q 2010 III Q 2010
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 1 483 700 2 021 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 217 400 751 200
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 185 600 729 200
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 146 200 569 100
Amortyzacja (tys.) 0 0 192 900 200 500
EBITDA (tys.) 0 0 410 300 951 700
Aktywa (tys.) 9 785 800 9 133 600 0 0
Kapitał własny (tys.)* 5 251 300 4 588 000 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 108 849,600 108 849,600 108 849,600 108 849,600
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 1,343 5,228
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,244 42,150 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.