0,5900 zł
15,69% 0,0800 zł
IQ Partners SA (IQP)

Akcjonariat - IQP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 188 270 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 353 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 032 761
Liczba głosów na WZA: 22 353 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,78%
Kapitał akcyjny: 22 353 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 032 761
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hazubski Maciej przez Dien sp. z o.o. 5 000 000 (22,37%) 5 000 000 (22,37%) 2017-12-20 -
Przyłęcki Wojciech NWZ 4 805 350 (21,50%) 4 805 350 (21,50%) 2019-01-31 -
Formonar Investments Ltd. 4 227 411 (18,91%) 4 227 411 (18,91%) 2019-07-02 ETX, SME, MEX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie połączenie IQ Partners Sp. z o.o. i IFA Investments Sp. z o.o. 2007-07-19 20 000 000
0,00
1,00 0,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2007-10-10
2011-10-11
seria B - subskrypcja prywatna 2007-10-11 1 853 000
5 559 000,00
1,00 3,00 21 853 000
21 853 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2008-02-15
2011-10-11
seria C - subskrypcja prywatna Inwest Consulting S.A. 2009-09-11 500 000
500 000,00
1,00 1,00 22 353 000
22 353 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2009-11-19
2011-10-11
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-04-09 15 000 000
15 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IQ Partners SA na PunkPirates SA 2020-03-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25
2020-06-01
połączenie z PunkPirates sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-03-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Global 1 sp. z o.o. s.k.a. 20 000 (-4 407 000) 0,09 (-19,71) 20 000 (-4 407 000) 0,09 (-19,71) 2019-06-28
Przyłęcki Wojciech 4 800 000 (-5 197) 21,47 (-0,02) 4 800 000 (-5 197) 21,47 (-0,02) 2018-12-28
Global 1 sp. z o.o. s.k.a. 4 427 000 19,80 4 427 000 19,80 2018-02-19
DAMF Invest SA z Atlantis SA 0 (-4 277 000) 0,00 (-19,13) 0 (-4 277 000) 0,00 (-19,13) 2018-02-19
DAMF Invest SA 4 277 000 (-200 000) 19,13 (-0,89) 4 277 000 (-200 000) 19,13 (-0,89) 2014-08-13
DAMF Invest SA z Atlantis SA 4 477 000 20,02 (20,02) 4 477 000 20,02 (20,02) 2014-08-13
IFEA sp. z o.o. z DAMF Invest SA, Sky Tech sp. z o.o., Atlantis SA i Fon SA 4 682 487 20,94 (0,94) 4 682 487 20,94 (0,94) 2014-05-08
IFEA sp. z o.o. z DAMF Invest SA, Sky Tech sp. z o.o., Atlantis SA i Fon SA 4 682 487 20,00 4 682 487 20,00 2014-05-08
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Refus sp. z o.o. 0 (-4 427 000) 0,00 (-19,80) 0 (-4 427 000) 0,00 (-19,80) 2014-05-08
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Refus sp. z o.o. 4 427 000 (-50 000) 19,80 (-0,22) 4 427 000 (-50 000) 19,80 (-0,22) 2012-09-24
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Refus sp. z o.o. 4 477 000 20,02 4 477 000 20,02 2012-09-24
Atlantis SE 4 427 000 19,80 (19,80) 4 427 000 19,80 (19,80) 2012-09-24
Atlantis SE 0 (-2 227 000) 0,00 (-9,96) 0 (-2 227 000) 0,00 (-9,96) 2012-09-24
Azaraco Ltd. z Jarosławem i Joanną Obara 17 338 (-2 200 000) 0,07 (-9,84) 17 338 (-2 200 000) 0,07 (-9,84) 2012-09-14
Azaraco Ltd. z Jarosławem i Joanną Obara 2 217 338 (-9 000) 9,91 (-0,04) 2 217 338 (-9 000) 9,91 (-0,04) 2012-09-13
Ogółem 46 406 250 (24 053 250) 0 46 406 250 (24 053 250) 0 2012-01-30
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 2 226 338 9,95 2 226 338 9,95 2012-01-13
Azaraco Ltd. z Jarosławem i Joanną Obara 2 226 338 (-188 000) 9,95 (-0,85) 2 226 338 (-188 000) 9,95 (-0,85) 2012-01-13
Atlantis SE 2 227 000 9,96 2 227 000 9,96 2012-01-12
Atlantis SE 2 227 000 9,96 (5,17) 2 227 000 9,96 (5,17) 2012-01-12
Atlantis SE 2 227 000 4,79 2 227 000 4,79 2012-01-12
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 2 414 338 (-22 000) 10,80 (-0,09) 2 414 338 (-22 000) 10,80 (-0,09) 2012-01-10
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 2 436 338 (-1 241 000) 10,89 (-5,56) 2 436 338 (-1 241 000) 10,89 (-5,56) 2011-12-19
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 3 677 338 (32 116) 16,45 (0,15) 3 677 338 (32 116) 16,45 (0,15) 2011-12-15
Osiński Adam 30 185 0,13 30 185 0,13 2011-11-14
Osiński Adam 30 185 0,13 (0,07) 30 185 0,13 (0,07) 2011-11-14
Osiński Adam 30 185 0,06 30 185 0,06 2011-11-14
Frąckowiak Andrzej 434 000 1,94 (1,01) 434 000 1,94 (1,01) 2011-11-14
Frąckowiak Andrzej 434 000 0,93 (-1,01) 434 000 0,93 (-1,01) 2011-11-14
Frąckowiak Andrzej 434 000 1,94 434 000 1,94 2011-11-14
Bolmiński Piotr 14 000 0,06 (0,03) 14 000 0,06 (0,03) 2011-11-14
Bolmiński Piotr 14 000 0,03 (-0,03) 14 000 0,03 (-0,03) 2011-11-14
Bolmiński Piotr 14 000 0,06 14 000 0,06 2011-11-14
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 3 645 222 (170 222) 16,30 (0,76) 3 645 222 (170 222) 16,30 (0,76) 2011-11-14
Przyłęcki Wojciech wraz z Sumixam Ltd. 4 805 197 21,49 (11,14) 4 805 197 21,49 (11,14) 2011-04-13
Przyłęcki Wojciech wraz z Sumixam Ltd. 4 805 197 10,35 (-11,14) 4 805 197 10,35 (-11,14) 2011-04-13
Przyłęcki Wojciech wraz z Sumixam Ltd. 4 805 197 (5 197) 21,49 (0,02) 4 805 197 (5 197) 21,49 (0,02) 2011-04-13
Hazubski Maciej przez Altraves Ltd. 5 000 000 22,36 (11,59) 5 000 000 22,36 (11,59) 2011-01-24
Hazubski Maciej przez Altraves Ltd. 5 000 000 10,77 (-11,59) 5 000 000 10,77 (-11,59) 2011-01-24
Hazubski Maciej przez Altraves Ltd. 5 000 000 22,36 (-2,64) 5 000 000 22,36 (-2,64) 2011-01-24
Strzałka-Sukacz Beata 1 100 000 (-200 000) 4,92 (-0,89) 1 100 000 (-200 000) 4,92 (-0,89) 2010-10-28
Strzałka-Sukacz Beata 1 300 000 (-2 382 143) 5,81 (-11,03) 1 300 000 (-2 372 143) 5,81 (-10,99) 2010-10-01
Azaraco Ltd. 3 475 000 (-43 866) 15,54 (-0,20) 3 475 000 (-43 866) 15,54 (-0,20) 2010-06-16
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 3 518 866 (-1 072 177) 15,74 (-4,79) 3 518 866 (-1 072 177) 15,74 (-4,79) 2010-06-16
Obara Jarosław 0 (-4 591 043) 0,00 (-20,53) 0 (-4 591 043) 0,00 (-20,53) 2010-02-26
Azaraco Ltd. 4 591 043 20,53 4 591 043 20,53 2010-02-26
Obara Jarosław 4 591 043 (-105 990) 20,53 (-0,48) 4 591 043 (-105 990) 20,53 (-0,48) 2010-02-24
Obara Jarosław z żoną 4 697 033 (13 990) 21,01 (0,06) 4 697 033 (13 990) 21,01 (0,06) 2010-02-24
Przyłęcki Wojciech 4 800 000 (-210 000) 21,47 (-0,94) 4 800 000 (-210 000) 21,47 (-0,94) 2009-12-31
Przyłęcki Wojciech 5 010 000 (10 000) 22,41 (-0,47) 5 010 000 (10 000) 22,41 (-0,47) 2009-11-19
Ogółem 22 353 000 (500 000) 0 22 353 000 (500 000) 0 2009-11-19
Obara Jarosław 4 683 043 (218 757) 20,95 (-1,37) 4 683 043 (218 757) 20,95 (-1,37) 2009-11-19
Strzałka-Sukacz Beata 3 682 143 16,84 3 672 143 (-10 000) 16,80 (-0,04) 2009-02-12
Strzałka-Sukacz Beata 3 682 143 16,84 (0,37) 3 682 143 16,84 (0,37) 2009-02-12
Strzałka-Sukacz Beata 3 682 143 (-1 050 000) 16,47 (-7,19) 3 682 143 (-1 050 000) 16,47 (-7,19) 2009-02-12
Ogółem 21 853 000 (1 853 000) 0 21 853 000 (1 853 000) 0 2007-12-04
Strzałka-Sukacz Beata 4 732 143 23,66 (2,01) 4 732 143 23,66 (2,01) 2007-10-10
Strzałka-Sukacz Beata 4 732 143 21,65 4 732 143 21,65 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,67 (0,22) 535 714 2,67 (0,22) 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,45 (0,06) 535 714 2,45 (0,06) 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,39 (0,39) 535 714 2,39 (0,39) 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,00 535 714 2,00 2007-10-10
Przyłęcki Wojciech 5 000 000 22,88 (0,52) 5 000 000 22,88 (0,52) 2007-10-10
Przyłęcki Wojciech 5 000 000 22,36 (-2,64) 5 000 000 22,36 (-2,64) 2007-10-10
Przyłęcki Wojciech 5 000 000 25,00 5 000 000 25,00 2007-10-10
Ogółem 20 000 000 0 20 000 000 0 2007-10-10
Obara Jarosław 4 464 286 22,32 (1,90) 4 464 286 22,32 (1,90) 2007-10-10
Obara Jarosław 4 464 286 20,42 (0,45) 4 464 286 20,42 (0,45) 2007-10-10
Obara Jarosław 4 464 286 19,97 4 464 286 19,97 2007-10-10
Hazubski Maciej 5 000 000 25,00 (2,12) 5 000 000 25,00 (2,12) 2007-10-10
Hazubski Maciej 5 000 000 22,88 (0,52) 5 000 000 22,88 (0,52) 2007-10-10
Hazubski Maciej 5 000 000 22,36 5 000 000 22,36 2007-10-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.