3,5900 zł
0,00% 0,0000 zł
INVISTA SA (INV)

Akcjonariat - INVISTA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 0 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 14 461 991 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 967 282
Liczba głosów na WZA: 14 461 991 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,92%
Kapitał akcyjny: 8 677 194,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 967 282
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dyzio Mikołaj bezpośrednio, wraz z Julią Dyzio i Agnieszkę Bazyl-Dyzio 3 319 614 (22,95%) 3 319 614 (22,95%) 2022-03-28 -
Moss Christoph 2 476 667 (17,11%) 2 476 667 (17,11%) 2022-05-05 -
MKM Art sp. z o.o. 1 300 000 (8,98%) 1 300 000 (8,98%) 2020-01-13 -
Bazyl Jan ZWZ 1 073 681 (7,42%) 1 073 681 (7,42%) 2020-08-31 -
Łucka Marzena 1 047 320 (7,24%) 1 047 320 (7,24%) 2021-10-29 -
Jędrzejczyk Roman 750 000 (5,18%) 750 000 (5,18%) 2021-10-27 QRT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 4 305 000
0,10 13 711 946
1 371 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2013-09-05
seria B 3 125 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06

2013-09-05
podwyższenie kapitału seria F 1 000 000
0,10 9 406 946
940 694,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-13
2013-09-05
zmiana firmy z Euro Consulting & Management SA na Invista SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-29 1 875 000
187 500,00
0,10 0,10 1 875 000
187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2007-10-08
2013-09-05
seria C - subskrypcja prywatna 2007-10-07 1 953 446
9 767 230,00
0,10 5,00 6 953 446
695 344,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-21
2008-02-05
2013-09-05
seria E - oferta menedżerska 2007-10-11 300 000
0,10 8 653 446
865 344,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2008-04-17
2013-09-05
seria D - subskrypcja prywatna 2007-10-11 1 400 000
140 000,00
0,10 0,10 8 353 446
835 344,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2008-02-05
2013-09-05
seria F - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 30.06.2010 2009-10-21 8 406 946
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria E 2010-01-29 -246 500
0,10 8 406 946
840 694,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-23
seria H - subskrypcja prywatna 2011-06-30 1 000 000
320 000,00
0,10 0,32 14 711 946
1 471 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-21
2013-09-05
seria I - subskrypcja prywatna 2011-09-21 64 260 000
16 065 000,00
0,10 0,25 78 971 946
7 897 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-01
2013-09-05
seria J - subskrypcja prywatna 2013-06-21 7 800 000
4 680 000,00
0,10 0,60 86 771 946
8 677 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-18
scalenie akcji 6:1 2014-02-26
0,60 14 461 991
8 677 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-17
renumeracja akcji: seria A1, J 2014-02-26
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-28 -2 221 629
0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A2 - subskrypcja prywatna 2020-01-07 6 500 000
3 900 000,00
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Invista SA na New Tech Capital SA 2022-06-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Moss Christoph 3 026 667 (-400 000) 20,92 (-2,77) 3 026 667 (-400 000) 20,92 (-2,77) 2022-03-25
Dyzio Mikołaj bezpośrednio, wraz z Julią Dyzio i Agnieszkę Bazyl-Dyzio 3 679 244 (491 904) 25,44 (3,40) 3 679 244 (491 904) 25,44 (3,40) 2021-11-28
Pacanowska Marzena 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,08) 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,08) 2021-10-28
Moss Christoph 3 426 667 23,69 3 426 667 23,69 2021-10-28
Bieniek Stanisław 0 (-3 786 667) 0,00 (-26,18) 0 (-3 786 667) 0,00 (-27,97) 2021-10-28
Dyzio Mikołaj ZWZ 3 187 340 (81 425) 22,04 (0,56) 3 187 340 (81 425) 22,04 (0,56) 2021-09-30
Bazyl Jan ZWZ 1 073 681 (-334 574) 7,42 (-2,32) 1 073 681 (-334 574) 7,93 (-2,47) 2020-08-31
MKM Art sp. z o.o. 1 300 000 8,99 1 300 000 9,60 2020-01-13
Dyzio Mikołaj 3 105 915 21,48 3 105 915 21,48 (-3,89) 2019-03-25
Dyzio Mikołaj wraz z Andrzejem Dyzio 3 105 915 (501 755) 21,48 (3,47) 3 105 915 (501 755) 25,37 (4,09) 2019-03-13
Bazyl Jan 1 408 255 (-449 484) 9,74 (-3,11) 1 408 255 (-449 484) 10,40 (-3,32) 2019-03-05
Staszowski Jerzy 0 (-2 169 265) 0,00 (-15,00) 0 (-2 169 265) 0,00 (-17,72) 2019-02-12
Dyzio Mikołaj wraz z Andrzejem Dyzio 2 604 160 18,01 2 604 160 21,28 2019-02-12
Staszowski Jerzy 2 169 265 (-5 710 735) 15,00 (5,03) 2 169 265 (-5 710 735) 17,72 (7,75) 2018-09-24
Gabrylewicz Michał 0 (-7 360 000) 0,00 (-9,31) 0 (-7 360 000) 0,00 (-9,31) 2018-09-24
Bieniek Stanisław 3 786 667 26,18 3 786 667 27,97 2018-02-01
Bieniek Mirosław 0 (-3 786 666) 0,00 (-26,18) 0 (-3 786 666) 0,00 (-26,30) 2018-02-01
Bazyl Jan 1 857 739 (378 570) 12,85 (2,62) 1 857 739 (378 570) 13,72 (2,84) 2017-12-12
Bazyl Jan 1 479 169 (332 635) 10,23 (2,31) 1 479 169 (332 635) 10,88 (2,71) 2015-09-25
Bazyl Jan 1 146 534 (-6 733 466) 7,92 (-2,05) 1 146 534 (-6 733 466) 8,17 (-1,80) 2015-06-29
Winciorek Tomasz 0 (-6 960 000) 0,00 (-8,81) 0 (-6 960 000) 0,00 (-8,81) 2014-06-04
Bieniek Mirosław 3 786 666 (-1) 26,18 3 786 666 (-1) 26,30 (-1,55) 2014-06-04
Bieniek Mirosław 3 786 667 (-11 973 333) 26,18 (6,23) 3 786 667 (-11 973 333) 27,85 (7,90) 2014-06-04
Nowosad, Cezary Przemysław 4 148 500 5,25 (0,47) 4 148 500 5,25 (0,47) 2012-11-05
Nowosad, Cezary Przemysław 4 148 500 (3 457 084) 4,78 (0,78) 4 148 500 (3 457 084) 4,78 (0,78) 2012-11-05
Nowosad, Cezary Przemysław 691 416 (-2 557 084) 4,00 (-0,11) 691 416 (-2 557 084) 4,00 (-0,11) 2012-11-05
Nowosad, Cezary Przemysław 3 248 500 (-500 000) 4,11 (-0,63) 3 248 500 (-500 000) 4,11 (-0,63) 2012-09-18
Nowosad, Cezary Przemysław 3 748 500 (-400 000) 4,74 (-0,51) 3 748 500 (-400 000) 4,74 (-0,51) 2012-09-04
Dębski Krzysztof 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,97) 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,97) 2012-05-18
Bieniek Mirosław 15 760 000 19,95 (1,79) 15 760 000 19,95 (1,79) 2012-05-18
Bieniek Mirosław 15 760 000 (13 133 334) 18,16 15 760 000 (13 133 334) 18,16 2012-05-18
Bieniek Mirosław 2 626 666 (-5 253 334) 18,16 (8,19) 2 626 666 (-5 253 334) 18,16 (8,19) 2012-05-18
Nowosad, Cezary Przemysław 4 148 500 (948 500) 5,25 (1,20) 4 148 500 (948 500) 5,25 (1,20) 2012-05-14
Łazor Mieczysław 1 115 990 (929 992) 1,28 1 115 990 (929 992) 1,28 2012-03-23
Łazor Mieczysław 185 998 (-929 992) 1,28 (-0,13) 185 998 (-929 992) 1,28 (-0,13) 2012-03-23
Łazor Mieczysław 1 115 990 (1 000 000) 1,41 (0,63) 1 115 990 (1 000 000) 1,41 (0,63) 2012-03-23
Winciorek Tomasz 6 960 000 8,81 (0,79) 6 960 000 8,81 (0,79) 2012-03-01
Winciorek Tomasz 6 960 000 (5 800 000) 8,02 6 960 000 (5 800 000) 8,02 2012-03-01
Winciorek Tomasz 1 160 000 8,02 1 160 000 8,02 2012-03-01
Staszowski Jerzy 7 880 000 9,97 (0,89) 7 880 000 9,97 (0,89) 2012-03-01
Staszowski Jerzy 7 880 000 (6 566 667) 9,08 7 880 000 (6 566 667) 9,08 (-0,58) 2012-03-01
Staszowski Jerzy 1 313 333 9,08 1 313 333 9,66 2012-03-01
Pacanowska Marzena 7 880 000 (6 566 667) 9,08 7 880 000 (6 566 667) 9,08 2012-03-01
Pacanowska Marzena 1 313 333 (-1) 9,08 1 313 333 (-1) 9,08 (-0,62) 2012-03-01
Pacanowska Marzena 1 313 334 (-6 566 666) 9,08 (-0,89) 1 313 334 (-6 566 666) 9,70 (-0,27) 2012-03-01
Pacanowska Marzena 7 880 000 9,97 7 880 000 9,97 2012-03-01
Nowosad, Cezary Przemysław 3 200 000 (2 251 500) 4,05 (-2,86) 3 200 000 (2 251 500) 4,05 (-2,86) 2012-03-01
Gabrylewicz Michał 7 360 000 9,31 (0,83) 7 360 000 9,31 (0,83) 2012-03-01
Gabrylewicz Michał 7 360 000 (6 133 334) 8,48 7 360 000 (6 133 334) 8,48 (-0,54) 2012-03-01
Gabrylewicz Michał 1 226 666 8,48 1 226 666 9,02 2012-03-01
Dębski Krzysztof 7 880 000 9,97 7 880 000 9,97 2012-03-01
Bieniek Mirosław 7 880 000 9,97 7 880 000 9,97 2012-03-01
Bazyl Jan 7 880 000 9,97 (0,89) 7 880 000 9,97 (0,89) 2012-03-01
Bazyl Jan 7 880 000 (6 566 667) 9,08 7 880 000 (6 566 667) 9,08 2012-03-01
Bazyl Jan 1 313 333 (1 293 983) 9,08 (9,08) 1 313 333 (1 293 983) 9,08 (9,08) 2012-03-01
Łazor Mieczysław 115 990 0,78 (0,64) 115 990 0,78 (0,64) 2012-02-20
Łazor Mieczysław 115 990 (-79 000) 0,14 (-1,18) 115 990 (-79 000) 0,14 (-1,18) 2012-02-20
Nowacki Marek 656 000 (-80 000) 4,45 (-0,55) 656 000 (-80 000) 4,45 (-0,55) 2012-02-08
Nowacki Marek 736 000 (-204 000) 5,00 (-1,85) 736 000 (-204 000) 5,00 (-1,85) 2012-02-07
Łazor Mieczysław 194 990 (-110 000) 1,32 (-0,75) 194 990 (-110 000) 1,32 (-0,75) 2012-01-27
Wróblewska Agnieszka 1 000 000 6,79 (5,53) 1 000 000 6,79 (5,53) 2011-12-29
Wróblewska Agnieszka 1 000 000 1,26 1 000 000 1,26 2011-12-29
Łazor Mieczysław 304 990 (-1 107 000) 2,07 (-7,52) 304 990 (-1 107 000) 2,07 (-7,52) 2011-12-29
Łazor Mieczysław 1 411 990 (-150 000) 9,59 (-1,02) 1 411 990 (-150 000) 9,59 (-1,02) 2011-09-23
Łazor Mieczysław 1 561 990 (981 990) 10,61 (6,67) 1 561 990 (981 990) 10,61 (6,67) 2011-09-21
Bazyl Jan 19 350 (-690 467) 0,00 (-5,17) 19 350 (-690 467) 0,00 (-5,17) 2011-08-06
Łazor Mieczysław 580 000 3,94 (-0,28) 580 000 3,94 (-0,28) 2011-07-28
Łazor Mieczysław 580 000 (-150 000) 4,22 (-1,10) 580 000 (-150 000) 4,22 (-1,10) 2011-07-28
Łazor Mieczysław 730 000 (-400 000) 5,32 (-2,92) 730 000 (-400 000) 5,32 (-2,92) 2011-07-27
Nowosad, Cezary Przemysław 948 500 6,91 (0,47) 948 500 6,91 (0,47) 2011-06-27
Nowosad, Cezary Przemysław 948 500 6,44 (5,24) 948 500 6,44 (5,24) 2011-06-27
Nowosad, Cezary Przemysław 948 500 (8 500) 1,20 (-5,65) 948 500 (8 500) 1,20 (-5,65) 2011-06-27
Jacenko Maciej 344 000 (-343 000) 2,50 (-2,51) 344 000 (-343 000) 2,50 (-2,51) 2011-05-10
Bazyl Jan 709 817 (24 817) 5,17 (0,18) 709 817 (24 817) 5,17 (0,18) 2011-01-24
Bazyl Jan 685 000 4,99 685 000 4,99 2011-01-23
Jacenko Maciej 687 000 (-405 000) 5,01 (-2,95) 687 000 (-405 000) 5,01 (-2,95) 2011-01-13
Nowacki Marek 940 000 6,85 (0,47) 940 000 6,85 (0,47) 2010-12-23
Nowacki Marek 940 000 6,38 940 000 6,38 2010-12-23
Łazor Mieczysław 1 130 000 (130 000) 8,24 (-3,65) 1 130 000 (130 000) 8,24 (-3,65) 2010-12-23
Jacenko Maciej 1 092 000 (-1 000 000) 7,96 (-7,29) 1 092 000 (-1 000 000) 7,96 (-7,29) 2010-12-22
Jacenko Maciej 2 092 000 (-1 368 000) 15,25 (-25,90) 2 092 000 (-1 368 000) 15,25 (-25,90) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 500 000 3,64 500 000 3,64 2010-11-17
Fundacja Pilotów Komunikacyjnych 1 068 117 7,78 (0,52) 1 068 117 7,78 (0,52) 2010-11-17
Fundacja Pilotów Komunikacyjnych 1 068 117 7,26 (5,91) 1 068 117 7,26 (5,91) 2010-11-17
Fundacja Pilotów Komunikacyjnych 1 068 117 1,35 1 068 117 1,35 2010-11-17
Łazor Mieczysław 1 000 000 11,89 (1,26) 1 000 000 11,89 (1,26) 2010-10-28
Łazor Mieczysław 1 000 000 10,63 (3,34) 1 000 000 10,63 (3,34) 2010-10-28
Łazor Mieczysław 1 000 000 7,29 1 000 000 7,29 2010-10-28
Nowosad, Cezary Przemysław 940 000 6,85 (-4,33) 940 000 6,85 (-4,33) 2010-09-13
Nowosad, Cezary Przemysław 940 000 11,18 (1,19) 940 000 11,18 (1,19) 2010-09-13
Nowosad, Cezary Przemysław 940 000 (-60 000) 9,99 (-1,90) 940 000 (-560 000) 9,99 (-4,59) 2010-09-13
Jacenko Maciej 3 460 000 41,15 (4,37) 3 460 000 41,15 (4,37) 2010-09-13
Jacenko Maciej 3 460 000 36,78 (11,55) 3 460 000 36,78 (11,55) 2010-09-13
Jacenko Maciej 3 460 000 (-40 000) 25,23 (-16,40) 3 460 000 (-40 000) 25,23 (-16,40) 2010-09-13
Ostrowski Jarosław 500 000 3,64 (-2,30) 500 000 3,64 (-2,30) 2010-08-20
Ostrowski Jarosław 500 000 5,94 (0,63) 500 000 5,94 (0,63) 2010-08-20
Ostrowski Jarosław 500 000 5,31 500 000 5,31 2010-08-20
Jacenko Maciej 3 500 000 41,63 3 500 000 (-1 375 000) 41,63 (-5,78) 2010-08-10
Nowosad, Cezary Przemysław 1 000 000 11,89 1 500 000 14,58 (-3,26) 2010-07-23
Nowosad, Cezary Przemysław 1 000 000 (-500 000) 11,89 (-5,44) 1 500 000 (-500 000) 17,84 (-1,15) 2010-07-23
Nowosad, Cezary Przemysław 1 500 000 17,33 (-0,51) 2 000 000 18,99 (-0,46) 2010-04-20
Nowosad, Cezary Przemysław 1 500 000 17,84 2 000 000 19,45 2010-04-20
Jacenko Maciej 3 500 000 41,63 4 875 000 47,41 (-10,57) 2010-04-20
Jacenko Maciej 3 500 000 41,63 (1,19) 4 875 000 57,98 (11,68) 2010-04-20
Jacenko Maciej 3 500 000 40,44 4 875 000 46,30 2010-04-20
Rezanko-Cygan Sylwia 233 333 (-2 500 000) 2,00 (-29,58) 233 333 (-3 437 500) 2,00 (-32,86) 2010-04-16
Grad Małgorzata 123 232 1,42 (0,42) 1 060 732 (937 500) 10,07 (9,07) 2010-04-16
Grad Małgorzata 123 232 (-2 500 000) 1,00 (-29,31) 123 232 (-3 437 500) 1,00 (-32,82) 2010-04-16
Rezanko-Cygan Sylwia 2 733 333 (233 333) 31,58 (2,69) 3 670 833 (233 333) 34,86 (2,22) 2010-04-14
Schabowski Wiesław 466 666 5,39 (-0,19) 466 666 4,43 (-0,13) 2010-02-12
Kaczko Mirosław 466 667 5,39 466 667 4,43 2010-02-12
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 (-233 334) 28,89 (-2,69) 3 437 500 (-233 334) 32,64 (-2,22) 2009-10-03
Kaczko Mirosław 466 667 (233 334) 5,39 (2,70) 466 667 (1) 4,43 2009-10-03
Kaczko Mirosław 233 333 2,69 466 666 4,43 2009-09-01
Grad Małgorzata 2 623 232 (-232 733) 30,31 (-2,69) 3 560 732 (-232 733) 33,82 (-2,21) 2009-09-01
Grad Małgorzata 2 855 965 (15 652) 33,00 (0,18) 3 793 465 (15 652) 36,03 (0,15) 2009-06-29
Rezanko-Cygan Sylwia 2 733 334 (233 334) 31,58 (-18,42) 3 670 834 (233 334) 34,86 (-15,14) 2009-01-20
Grad Małgorzata 2 840 313 (233 333) 32,82 (2,70) 3 777 813 (233 333) 35,88 (2,22) 2009-01-20
Grad Małgorzata 2 606 980 (14 980) 30,12 (0,17) 3 544 480 (14 980) 33,66 (0,14) 2009-01-15
Grad Małgorzata 2 592 000 (18 701) 29,95 (0,22) 3 529 500 (18 701) 33,52 (0,18) 2008-12-29
Grad Małgorzata 2 573 299 (23 696) 29,73 (-0,79) 3 510 799 (23 696) 33,34 (-0,75) 2008-12-15
Grad Małgorzata 2 549 603 30,52 (1,06) 3 487 103 34,09 (0,97) 2008-09-10
Grad Małgorzata 2 549 603 (11 750) 29,46 (-0,92) 3 487 103 (11 750) 33,12 (-0,85) 2008-09-10
Grad Małgorzata 2 537 853 (8 870) 30,38 (0,11) 3 475 353 (8 870) 33,97 (0,08) 2008-08-21
Grad Małgorzata 2 528 983 (18 983) 30,27 (0,23) 3 466 483 (18 983) 33,89 (0,19) 2008-08-14
Grad Małgorzata 2 510 000 (10 000) 30,04 (-19,96) 3 447 500 (10 000) 33,70 (-16,30) 2008-07-01
Schabowski Wiesław 466 666 5,58 (0,19) 466 666 4,56 (0,13) 2007-10-11
Schabowski Wiesław 466 666 5,39 466 666 4,43 2007-10-11
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 50,00 (14,05) 3 437 500 50,00 (16,39) 2007-10-08
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 35,95 (7,06) 3 437 500 33,61 (0,97) 2007-10-08
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 28,89 3 437 500 32,64 2007-10-08
Grad Małgorzata 2 500 000 50,00 (14,05) 3 437 500 50,00 (16,39) 2007-10-08
Grad Małgorzata 2 500 000 35,95 3 437 500 33,61 2007-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-10 Split 6:1
2009-11-20 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.