1,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Impera Capital SA (IMP)

Komunikaty spółki - IMPERA

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
Rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Wpis Impera Capital S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 26.06.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje
Sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.