0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Impera Capital SA (IMP)

Komunikaty spółki - IMPERA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Ujawnienie stanu posiadania
Zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk
Udzielenie przez Emitenta poręczenia do umowy najmu powierzchni biurowej
Nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta
Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Wyniki finansowe
Spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną Emitenta
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczących umów zbycia aktywów
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.