0,8900 zł
0,00% 0,0000 zł
Impera Capital SA (IMP)

Komunikaty spółki - IMPERA

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta
Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Wyniki finansowe
Spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną Emitenta
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczących umów zbycia aktywów
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
Rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Wpis Impera Capital S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.