93,0000 zł
-1,38% -1,3000 zł
Immofinanz AG (IIA)

Akcjonariat - IIAAV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 466 322 935 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 123 293 795 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 813 719
Liczba głosów na WZA: 123 293 795 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,99%
Kapitał akcyjny: 123 293 795,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 813 719
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Carpinus Holding GmbH 12 000 000 (9,73%) 12 000 000 (9,73%) 2020-03-02 -
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 (9,64%) 11 893 869 (9,64%) 2018-03-27 -
J.P. Morgan Chase & Co. 6 919 850 (5,61%) 6 919 850 (5,61%) 2015-01-12 -
Immofinanz AG bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 5 642 526 (4,57%) 5 642 526 (0,00%) 2019-01-21 IEA

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 1 128 952 687
1,04
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-22

2013-05-07
scalenie akcji 10:1 cena nominalna w EUR
1,00 112 085 269
1 120 852 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-06-28
podwyższenie kapitału 4 221 297
1,00 1 120 852 699
1 120 852 699,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
podwyższenie kapitału 210 755
1,00 1 116 631 402
1 116 631 402,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28
podwyższenie kapitału 300 102
1,00 1 116 420 647
1 116 420 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-31
podwyższenie kapitału 63 595 170
1,00 1 116 120 545
1 116 120 545,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-06
podwyższenie kapitału 13 037 257
1,00 1 052 525 375
1 052 525 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-31
akcje zwykłe 63 532 467
1,00 1 039 488 118
1 039 488 118,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji -11 224 687
1,04 1 117 728 000
1 160 406 594,17
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
podwyższenie kapitału cena nominalna w EUR 11 208 526
1,00 123 293 795
123 293 795,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2020-08-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-01 -97 238 037
1,00 975 955 651
975 955 651,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Carpinus Holding GmbH 12 000 000 1,07 12 000 000 1,07 2020-03-02
Fries Familien-Privatstiftung 0 (-6 097 680) 0,00 (-0,54) 0 (-6 097 680) 0,00 (-0,54) 2020-02-28
Fries Familien-Privatstiftung 6 097 680 0,54 6 097 680 0,54 2019-01-28
Immofinanz AG bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 5 642 526 0,50 5 642 526 0,00 2019-01-21
Vienna OFE portfele 87 500 (-786 500) 0,00 (-0,07) 87 500 (-786 500) 0,00 (-0,07) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 10 901 (-98 868) 0,00 10 901 (-98 868) 0,00 2018-06-30
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 (-107 044 826) 1,06 (-9,59) 11 893 869 (-107 044 826) 1,06 (-9,59) 2018-03-27
CEE Immobilien GmbH 118 938 695 10,65 (0,04) 118 938 695 10,65 (0,04) 2018-03-27
CEE Immobilien GmbH 118 938 695 (46 955 106) 10,61 (4,17) 118 938 695 (46 955 106) 10,61 (4,17) 2018-03-27
Erste Asset Management GmbH 55 406 117 (2 579 015) 4,96 (-0,05) 55 406 117 (2 579 015) 4,96 (-0,05) 2018-03-21
CEE Immobilien GmbH 71 983 589 (19 093 067) 6,44 (1,42) 71 983 589 (19 093 067) 6,44 (1,42) 2018-02-27
Vienna OFE portfel 874 000 0,07 874 000 0,07 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 109 769 0,00 109 769 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 13 723 000 1,22 13 723 000 1,22 2017-12-31
CEE Immobilien GmbH 52 890 522 5,02 (0,29) 52 890 522 5,02 (0,29) 2017-09-15
CEE Immobilien GmbH 52 890 522 4,73 52 890 522 4,73 2017-09-15
Erste Asset Management GmbH 52 827 102 5,01 (0,28) 52 827 102 5,01 (0,28) 2017-06-16
Erste Asset Management GmbH 52 827 102 (8 118 832) 4,73 (0,43) 52 827 102 (8 118 832) 4,73 (0,43) 2017-06-16
Erste Asset Management GmbH 44 708 270 (5 665 890) 4,30 (0,30) 44 708 270 (5 665 890) 4,30 (0,30) 2017-04-21
Erste Asset Management GmbH 39 042 380 (41 260) 4,00 (0,01) 39 042 380 (41 260) 4,00 (0,01) 2016-12-22
Erste Asset Management GmbH 39 001 120 3,99 39 001 120 3,99 2016-09-27
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 5,61 (0,34) 54 805 566 5,61 (0,34) 2016-08-02
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 5,27 (0,07) 54 805 566 5,27 (0,07) 2016-08-02
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 5,20 (0,29) 54 805 566 5,20 (0,29) 2016-08-02
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 4,91 (-0,70) 54 805 566 4,91 (-0,70) 2016-08-02
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 54 805 566 (-42 800 000) 5,61 (-4,39) 54 805 566 (-42 800 000) 5,61 (-4,39) 2016-03-24
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z EG Immobilien Europe Ltd. 97 605 566 (47 510 303) 10,00 (4,87) 97 605 566 (47 510 303) 10,00 (4,87) 2016-03-24
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 50 095 263 (-23 500 558) 5,13 (-1,45) 50 095 263 (-23 500 558) 5,13 (-1,45) 2016-02-09
Dusky Blues Holding Ltd. 42 800 000 4,38 42 800 000 4,38 2016-02-09
Grupa Fries 8 805 000 (-52 171 813) 0,78 (-4,67) 8 805 000 (-52 171 813) 0,78 (-4,67) 2015-09-24
Grupa Fries 60 976 813 (-3 373 517) 5,45 (-0,25) 60 976 813 (-3 373 517) 5,45 (-0,25) 2015-08-27
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 73 595 821 6,58 (-0,96) 73 595 821 6,58 (-0,96) 2015-08-01
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 73 595 821 (12 462 457) 7,54 (2,08) 73 595 821 (12 462 457) 7,54 (2,08) 2015-08-01
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 61 133 364 5,46 61 133 364 5,46 2015-04-17
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,19 (-0,90) 69 198 504 6,19 (-0,90) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 7,09 (0,44) 69 198 504 7,09 (0,44) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,65 (0,08) 69 198 504 6,65 (0,08) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,57 (0,38) 69 198 504 6,57 (0,38) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,19 69 198 504 6,19 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,19 (0,02) 69 198 504 6,19 (0,02) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,17 (0,05) 69 198 504 6,17 (0,05) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 69 198 504 (62 278 654) 6,12 (5,51) 69 198 504 (62 278 654) 6,12 (5,51) 2015-01-12
J.P. Morgan Chase & Co. 6 919 850 (-61 946 263) 0,61 (-5,48) 6 919 850 (-61 946 263) 0,61 (-5,48) 2015-01-12
Noggler Birgit 20 000 (10 000) 0,00 20 000 (10 000) 0,00 2014-05-16
Noggler Birgit 10 000 0,00 10 000 0,00 2014-05-06
Zehetner Eduard 60 000 0,00 60 000 0,00 2014-04-28
J.P. Morgan Chase & Co. 68 866 113 6,09 68 866 113 6,09 2013-04-22
Grupa Fries 64 350 330 5,70 (-0,05) 64 350 330 5,70 (-0,05) 2013-04-22
Grupa Fries 64 350 330 5,75 64 350 330 5,75 2013-04-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-10-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,43 zł
2021-10-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,43 zł
2019-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2019-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2018-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2018-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-10-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2013-10-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2012-10-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2011-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2011-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.