35,0000 zł
0,57% 0,2000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2019
Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2019 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierającego informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Wyniki finansowe
Zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. w III kwartale 2019 r.
Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Ratings.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 września 2019 r.
Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 września 2019 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.