3,1300 zł
0,32% 0,0100 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Komunikaty spółki - GROCLIN

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyniku wniosku akcjonariusza Spółki.
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
Wyniki finansowe
Zmiana zakresu raportów okresowych przekazywanych w 2021 roku
Informacja Zarządu w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2020. Kontynuacja prac nad nową strategią działalności Emitenta.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Groclin Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Informacja o przyjęciu nowej strategii rozwoju oraz rekomendowanych kierunkach działalności Emitenta wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej w branży motoryzacyjnej
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 jednorazowych zdarzeń wpływających na wynik finansowy.
Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.
GROCLIN 0,32% 3,13
2021-09-24 16:36:15

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.