3,1800 zł
0,32% 0,0100 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Komunikaty spółki - GROCLIN

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyniku wniosku akcjonariusza Spółki.
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
Wyniki finansowe
Zmiana zakresu raportów okresowych przekazywanych w 2021 roku
Informacja Zarządu w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2020. Kontynuacja prac nad nową strategią działalności Emitenta.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Groclin Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Informacja o przyjęciu nowej strategii rozwoju oraz rekomendowanych kierunkach działalności Emitenta wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej w branży motoryzacyjnej
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 jednorazowych zdarzeń wpływających na wynik finansowy.
Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.
Sprzedaż udziałów i wierzytelności w spółkach zależnych Emitenta
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.