3,0800 zł
0,98% 0,0300 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Komunikaty spółki - GROCLIN

Groclin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zmiany w składzie organów Statutowych Emitenta
Informacja o zawarciu porozumienia z udziałowcami Spółki FUTUREO Spółka z o.o. oraz akcjonariuszami GROCLIN S.A. odnośnie finansowania inwestycji związanych z zaangażowaniem w sektor elektromobilności.
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyniku wniosku akcjonariusza Spółki.
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
GROCLIN 0,98% 3,08
2021-07-30 16:48:55

Kalendarium

  • NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 23 września 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i in.

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.