4,2600 zł
1,91% 0,0800 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Akcjonariat - GROCLIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 49 321 738,98 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 577 873 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 873
Liczba głosów na WZA: 11 577 873 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,30%
Kapitał akcyjny: 11 577 873,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 873
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 63,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 4 202 873 (36,30%) 4 202 873 (36,30%) 2016-12-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-11-28 695 000
3 475 000,00
5,00 5,00 695 000
3 475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1997-11-03
2003-04-17
seria D - subskrypcja publiczna 1997-12-19 170 000
20 400 000,00
5,00 120,00 865 000
4 325 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1998-07-31
1998-11-24
seria C - Zbigniew Drzymała za obligacje zamienne 1997-12-19 135 000
2 700 000,00
5,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14

split 1:5 1999-06-25
1,00 4 325 000
4 325 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-28
1999-09-15
konwersja obligacji zamiennych 2000-05-27 675 000
1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-05-31
2000-07-03
seria E - subskrypcja publiczna 2003-01-17 1 150 000
65 550 000,00
1,00 57,00 6 150 000
6 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-05
2003-05-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2003-06-30 -650 000
1,00 5 500 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-25
połączenie z Inter Groclin Trading sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-04-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-29
seria F - Gerstner Managementholding GmbH, Kabelconcept Hornig GmbH za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-25 6 077 873
74 453 944,25
1,00 12,25 11 577 873
11 577 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-27
połączenie z IGA Moto sp. z o.o. i IGA Moto sp. z o.o. s.k.a. bez podwyższania kapitału 2014-02-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
zmiana firmy z Inter Groclin Auto SA na Groclin SA 2014-05-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-08
połączenie z IGA Nowa Sól sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
połączenie z Groclin Service sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-03
seria H - subskrypcja prywatna 2021-08-06 1 000 000
2 000 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I za warranty subsrypcyjne 2021-08-06 5 067 105
10 134 210,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aegon OFE portfel 474 125 (-140 000) 4,10 (-1,20) 474 125 (-140 000) 4,10 (-1,20) 2019-02-05
Aegon OFE 614 125 (-431 875) 5,30 (-3,73) 614 125 (-431 875) 5,30 (-3,73) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 249 877 2,16 249 877 2,16 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 247 (-559 804) 0,11 (-4,83) 12 247 (-559 804) 0,11 (-4,83) 2018-06-30
Aegon OFE portfel 1 046 000 (21 000) 9,03 (0,18) 1 046 000 (21 000) 9,03 (0,18) 2016-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 572 051 (-30 406) 4,94 (-0,26) 572 051 (-30 406) 4,94 (-0,26) 2016-12-05
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 602 457 5,20 602 457 5,20 2016-12-01
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 5 002 873 (-790 000) 43,21 (-6,82) 5 002 873 (-790 000) 43,21 (-6,82) 2016-11-25
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 5 792 873 (-1 150 950) 50,03 (-9,94) 5 792 873 (-1 150 950) 50,03 (-9,94) 2016-09-19
Aegon OFE ZWZ 1 025 000 (412 830) 8,85 (3,56) 1 025 000 (412 830) 8,85 (3,56) 2016-06-15
Aegon OFE 612 170 5,29 612 170 5,29 2016-04-12
Drzymała Maria 576 819 (-707 241) 4,98 (-18,36) 576 819 (-707 241) 4,98 (-13,28) 2015-02-20
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 6 943 823 (-608 810) 59,97 (-5,26) 6 943 823 (-608 810) 59,97 (-5,26) 2014-12-23
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 7 552 633 (5 887 173) 65,23 (34,95) 7 552 633 (4 357 973) 65,23 (19,79) 2013-06-27
Drzymała Zbigniew 1 665 460 (190 700) 30,28 (3,47) 3 194 660 (190 700) 45,44 (2,71) 2009-07-02
Drzymała Zbigniew 1 474 760 26,81 3 003 960 (1 529 200) 42,73 (15,92) 2009-07-02
Drzymała Zbigniew 1 474 760 26,81 (14,08) 1 474 760 26,81 (14,08) 2009-07-02
Drzymała Zbigniew 1 474 760 (-1 473 860) 12,73 (-40,88) 1 474 760 (-3 003 060) 12,73 (-50,96) 2009-07-02
Drzymała Maria 1 284 060 (-190 700) 23,34 (-3,47) 1 284 060 (-191 100) 18,26 (-2,72) 2009-07-02
Drzymała Maria 1 474 760 26,81 1 475 160 (400) 20,98 (-5,83) 2009-07-02
Drzymała Maria 1 474 760 26,81 (14,08) 1 474 760 26,81 (14,08) 2009-07-02
Drzymała Maria 1 474 760 12,73 1 474 760 12,73 2009-07-02
Rębacz Tadeusz 5 0,00 5 0,00 2009-06-30
Trigon Central and Eastern European Fund 334 188 (-28 863) 6,07 (-0,53) 334 188 (-28 863) 4,75 (-0,41) 2008-11-07
Aviva Investors Poland SA 347 613 (-4 018) 6,32 (-0,07) 347 613 (-4 018) 4,94 (-0,06) 2008-06-12
Aviva Investors Poland SA 351 631 (12 678) 6,39 (0,23) 351 631 (12 678) 5,00 (0,18) 2008-06-05
Witkowski Wojciech 900 0,01 1 300 (400) 0,01 2008-03-31
Witkowski Wojciech 900 0,01 (0,01) 900 0,01 (0,01) 2008-03-31
Witkowski Wojciech 900 0,00 (-0,01) 900 0,00 (-0,01) 2008-03-31
Aviva Investors Poland SA 338 953 (-20 000) 6,16 (-0,36) 338 953 (-20 000) 4,82 (-0,28) 2008-01-10
Aviva Investors Poland SA 358 953 (-7 553) 6,52 (-0,14) 358 953 (-7 553) 5,10 (-0,11) 2008-01-09
Trigon Central and Eastern European Fund 363 051 6,60 363 051 5,16 2007-12-21
Rębacz Tadeusz 5 0,00 5 0,00 2007-06-30
Aviva Investors Poland SA 366 506 6,66 366 506 5,21 2007-06-30
Aviva Investors Poland SA 366 506 (7 553) 6,66 (0,14) 366 506 (7 553) 5,21 (0,11) 2007-06-30
Aviva Investors Poland SA 358 953 (-7 553) 6,52 (-0,14) 358 953 (-7 553) 5,10 (-0,11) 2007-02-23
Aviva Investors Poland SA 366 506 6,66 366 506 5,21 2007-02-06
Witkowski Wojciech 900 0,01 900 0,01 2006-06-30
Sikorska-Puk Barbara 5 0,00 5 0,00 2006-06-30
Sikorska-Puk Barbara 5 0,00 5 0,00 2006-06-30
Sikorska-Puk Barbara 5 0,00 5 0,00 2006-06-30
PZU SA z PZU na Życie SA 346 436 (-49 274) 6,29 (-0,90) 346 436 (-49 274) 4,92 (-0,70) 2005-08-05
Drzymała Zbigniew 2 948 620 (10 420) 53,61 (0,19) 4 477 820 (10 420) 63,69 (0,15) 2005-03-15
PZU SA z PZU Życie SA 395 710 (42 847) 7,19 (0,78) 395 710 (42 847) 5,62 (0,61) 2004-08-31
Drzymała Zbigniew 2 938 200 (-350 000) 53,42 (-6,36) 4 467 400 (-350 000) 63,54 (-4,98) 2004-08-18
PZU SA z PZU Życie SA 352 863 6,41 352 863 5,01 2004-02-05
Drzymała Zbigniew 3 288 200 (-150 000) 59,78 (3,88) 4 817 400 (-150 000) 68,52 (3,85) 2004-02-05
Groclin SA umorzeni 0 (-650 000) 0,00 (-10,56) 0 (-650 000) 0,00 2003-11-25
Groclin SA w celu umorzenia 650 000 10,56 650 000 0,00 2003-05-23
Drzymała Zbigniew 3 438 200 55,90 (-6,61) 4 967 400 64,67 (-5,99) 2003-05-23
Drzymała Zbigniew 3 438 200 (-642 700) 62,51 (-19,10) 4 967 400 (-642 900) 70,66 (-15,25) 2003-05-23
Drzymała Zbigniew 4 080 900 81,61 (15,26) 5 610 300 85,91 (12,86) 2002-10-10
Drzymała Zbigniew 4 080 900 66,35 (-15,26) 5 610 300 (-7 463 600) 73,05 (-20,33) 2002-10-10
Drzymała Zbigniew 4 080 900 (-60 000) 81,61 (-1,21) 13 073 900 (-60 000) 93,38 (-0,43) 2002-08-30
Drzymała Zbigniew 4 140 900 (-42 200) 82,82 (-0,84) 13 133 900 (-42 000) 93,81 (-0,30) 2000-09-13
Drzymała Zbigniew 4 183 100 (1 500) 83,66 (0,03) 13 175 900 (1 500) 94,11 (0,01) 2000-07-05
Drzymała Zbigniew 4 181 600 (4 400) 83,63 (0,09) 13 174 400 (4 400) 94,10 (0,03) 2000-07-03
Drzymała Zbigniew 4 177 200 (3 200) 83,54 (0,06) 13 170 000 (3 200) 94,07 (0,02) 2000-06-29
Drzymała Zbigniew 4 174 000 (3 000) 83,48 (0,06) 13 166 800 (3 000) 94,05 (0,02) 2000-06-28
Drzymała Zbigniew 4 171 000 (15 600) 83,42 (0,31) 13 163 800 (15 600) 94,03 (0,11) 2000-06-27
Drzymała Zbigniew 4 155 400 (7 200) 83,11 (0,15) 13 148 200 (7 200) 93,92 (0,06) 2000-06-20
Drzymała Zbigniew 4 148 200 (675 000) 82,96 (2,65) 13 141 000 (675 000) 93,86 (0,31) 2000-05-31
Drzymała Zbigniew 3 473 200 80,31 12 466 000 (-4 900 000) 93,55 (-1,74) 2000-05-30
Drzymała Zbigniew 3 473 200 (2 778 560) 80,31 17 366 000 (13 892 800) 95,29 1997-11-03
Drzymała Zbigniew 694 640 80,31 (-19,64) 3 473 200 95,29 (-4,66) 1997-11-03
Drzymała Zbigniew 694 640 99,95 3 473 200 99,95 1997-11-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2000-07-03 Asymilacja
1999-09-15 Split 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.