6,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Akcjonariat - GLCOSMED

Dane ogólne

Kapitalizacja: 567 701 238 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 87 338 652 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76 618 963
Liczba głosów na WZA: 104 564 774 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,73%
Kapitał akcyjny: 87 338 652,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93 845 085
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,27%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 76 618 963 (87,73%) 93 845 085 (89,75%) 2018-10-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 813 276
0,00
1,00 0,00 1 813 276
1 813 276,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-10-03
podwyższenie kapitału seria D 6 254 085
0,00
1,00 0,00 35 333 311
35 333 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-08-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 200 000
200 000,00
1,00 1,00 35 533 311
35 533 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-30
2014-02-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 250 000
0,00
1,00 0,00 86 326 086
86 326 086,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-11
seria B - subskrypcja prywatna 2011-08-02 15 412 846
0,00
1,00 0,00 17 226 122
17 226 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-16
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-02 7 253 104
0,00
1,00 0,00 24 479 226
24 479 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
2011-09-16
2013-08-19
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-08-02 200 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2012-03-12 10 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18

seria F - subskrypcja prywatna 2012-04-27 4 600 000
0,00
1,00 0,00 29 079 226
29 079 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18

2013-08-19
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2016-01-15 500 000
500 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - Andreas Mielimonka 2016-01-15 38 055 089
156 025 864,90
1,00 4,10 73 588 400
73 588 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-19
seria H - Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k. 2016-06-14 2 961 125
12 140 612,50
1,00 4,10 76 549 525
76 549 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria I - Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k. 2016-06-14 4 653 197
19 078 107,70
1,00 4,10 81 202 722
81 202 722,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria J - GCG Investment sp. z o.o. 2016-06-14 4 873 363
19 980 788,30
1,00 4,10 86 076 085
86 076 085,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria L - emisja podziałowa 2017-03-17 1
0,00
1,00 0,00 86 076 086
86 076 086,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
seria M - subskrypcja prywatna 2018-06-25 1 012 566
3 604 734,96
1,00 3,56 87 338 652
87 338 652,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 284 407 (20 000) 86,20 (0,02) 92 510 529 (20 000) 88,47 (0,02) 2018-10-19
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 264 407 86,18 (-1,01) 92 490 529 88,45 (-0,87) 2018-08-20
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 264 407 (-422 379) 87,19 (-0,74) 92 490 529 (-422 379) 89,32 (-18,62) 2018-08-20
Mielimonka Andreas z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,93 92 912 908 107,94 (18,00) 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,93 (0,25) 92 912 908 89,94 (0,21) 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,68 92 912 908 89,73 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,68 (0,68) 92 912 908 89,73 (0,73) 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 (80 000) 87,00 92 912 908 (80 000) 89,00 2017-07-04
Ogółem 86 076 086 (-250 000) 0 103 302 208 (-250 000) 0 2017-05-17
Ogółem 86 326 086 (250 000) 0 103 552 208 (17 476 122) 0 2017-05-17
Ogółem 86 076 086 (1) 0 86 076 086 (-17 226 121) 0 2017-05-17
Ogółem 86 076 085 (12 487 685) 0 103 302 207 (12 487 685) 0 2016-08-12
Mielimonka Andreas wraz z Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k. i GCG Investment sp. z o.o. 75 606 786 87,00 (-0,84) 92 832 908 89,00 (-18,85) 2016-08-12
Mielimonka Andreas wraz z Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k. i GCG Investment sp. z o.o. 75 606 786 87,84 92 832 908 107,85 (17,98) 2016-08-12
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 75 606 786 87,84 (0,84) 92 832 908 89,87 (0,87) 2016-08-12
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k. i GCG Investment sp. z o.o. 75 606 786 (12 487 685) 87,00 (1,23) 92 832 908 (12 487 685) 89,00 (0,53) 2016-08-12
Lartiq TFI SA 4 911 214 (1 813 253) 5,71 (-3,00) 4 911 214 (1 813 253) 4,75 (-1,12) 2016-08-12
GCG Investment sp. z o.o. 5 873 363 6,00 (-0,82) 5 873 363 5,00 (-0,69) 2016-06-22
GCG Investment sp. z o.o. 5 873 363 6,82 5 873 363 5,69 2016-06-22
Ogółem 73 588 400 (38 055 089) 0 90 814 522 (38 055 089) 0 2016-05-19
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 63 119 101 85,77 (12,44) 80 345 223 88,47 (10,69) 2016-05-19
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 63 119 101 (38 055 089) 73,33 (2,79) 80 345 223 (38 055 089) 77,78 (-2,38) 2016-05-19
Mielimonka Magdalena poprzez Magma Holding sp. z o.o. 4 800 000 13,51 (6,99) 4 800 000 9,10 (3,81) 2016-03-21
Mielimonka Magdalena poprzez Magma Holding sp. z o.o. 4 800 000 6,52 (0,94) 4 800 000 5,29 (0,64) 2016-03-21
Mielimonka Magdalena poprzez Magma Holding sp. z o.o. 4 800 000 5,58 4 800 000 4,65 2016-03-21
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 25 064 012 70,54 (36,48) 42 290 134 80,16 (33,59) 2016-03-21
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 25 064 012 (-4 795 000) 34,06 (-49,97) 42 290 134 (-4 747 484) 46,57 (-42,58) 2016-03-21
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 29 859 012 (47 516) 84,03 (0,14) 47 037 618 89,15 2015-12-18
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 29 811 496 83,89 47 037 618 (17 226 122) 89,15 (32,65) 2015-04-22
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 29 811 496 83,89 29 811 496 56,50 2015-04-22
MW Legal 36 sp. z o.o. 28 548 587 80,34 (0,34) 43 961 433 83,32 (0,33) 2014-12-12
MW Legal 36 sp. z o.o. 28 548 587 80,00 43 961 433 82,99 2014-12-12
Blackwire Ventures Ltd. wraz z Andreasem Mielimonka 0 (-28 811 496) 0,00 (-81,08) 0 (-46 037 618) 0,00 (-87,25) 2014-12-12
Blackwire Ventures Ltd. wraz z Andreasem Mielimonka 28 811 496 (142 909) 81,08 (0,40) 46 037 618 (142 909) 87,25 (0,27) 2014-09-02
Blackwire Ventures Ltd. wraz z Andreasem Mielimonka 28 668 587 (140 000) 80,68 (0,40) 45 894 709 (140 000) 86,98 (0,26) 2014-08-19
Blackwire Ventures Ltd. 28 528 587 (-20 000) 80,28 (-0,06) 45 754 709 (-20 000) 86,72 (-0,04) 2014-06-20
Blackwire Ventures Ltd. 28 548 587 (-530 639) 80,34 (-19,66) 45 774 709 (-530 639) 86,76 (-13,24) 2014-06-20
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 097 961 8,71 (4,50) 3 097 961 5,87 (2,46) 2014-06-16
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 097 961 4,21 3 097 961 3,41 2014-06-16
Wójcikowska Ewa 0 (-120 000) 0,00 (-0,33) 0 (-120 000) 0,00 (-0,22) 2014-04-28
Gawrońska Aleksandra 110 000 0,30 (0,30) 110 000 0,20 (0,20) 2014-04-28
Gawrońska Aleksandra 110 000 (-400 000) 0,00 (-1,43) 110 000 (-400 000) 0,00 (-0,96) 2014-04-28
Wójcikowska Ewa 120 000 (-30 000) 0,33 (-0,09) 120 000 (-30 000) 0,22 (-0,06) 2014-01-20
Gawrońska Aleksandra 510 000 (-40 000) 1,43 (-0,11) 510 000 (-40 000) 0,96 (-0,08) 2014-01-20
Wójcikowska Ewa 150 000 0,42 150 000 0,28 2013-12-30
Wójcikowska Ewa 150 000 0,42 150 000 0,28 2013-12-30
Ogółem 35 533 311 (200 000) 0 52 759 433 (200 000) 0 2013-12-30
Gawrońska Aleksandra 550 000 (50 000) 1,54 (0,13) 550 000 (50 000) 1,04 (0,09) 2013-12-30
Gawrońska Aleksandra 500 000 1,41 (0,01) 500 000 0,95 (0,01) 2013-10-25
Gawrońska Aleksandra 500 000 1,40 500 000 0,94 2013-10-25
Ogółem 35 333 311 (6 254 085) 0 52 559 433 (6 254 085) 0 2013-07-10
Blackwire Ventures Ltd. 29 079 226 100,00 (17,71) 46 305 348 100,00 (11,90) 2012-09-18
Blackwire Ventures Ltd. 29 079 226 82,29 (0,46) 46 305 348 88,10 (0,34) 2012-09-18
Blackwire Ventures Ltd. 29 079 226 81,83 46 305 348 87,76 2012-09-18
Ogółem 29 079 226 0 46 305 348 0 2011-09-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.