3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Komunikaty spółki - GETBACK

Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji pozwu Globus Sp. z o.o.
Opóźniona informacja poufna - ustanowienie zabezpieczenia oraz zawarcie i wykonanie porozumienia z Globus Sp. z o.o.
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 55/2019 z dnia 14 czerwca 2019
Wysokość odzysków w maju 2019 r
Powołanie Pana Tomasza Strama w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Sprzedaż portfeli wierzytelności do spółki InvestCapital LTD (z grupy kapitałowej Kruk)
Wysokość odzysków w miesiącu kwietniu 2019 r
Czynności podejmowane przez GetBack S.A. w restrukturyzacji w ramach przeglądu opcji strategicznych
Zatwierdzenie układu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Posiedzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w sprawie GetBack S.A. w restrukturyzacji
Zawarcie umowy określającej zasady współpracy z Saturn TFI S.A.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
Przedterminowy wykup obligacji serii H
Przedterminowy wykup obligacji serii G
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.