3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Komunikaty spółki - GETBACK

Zawarcie przez GetBack w Restrukturyzacji S.A. z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych
Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji Informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji
Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r
Rezygnacja Pana Przemysława Dąbrowskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Przejęcie zarządzania funduszami przez TFI BDM S.A.
Wyniki finansowe
Wyznaczenie Pani Magdaleny Nawłoki do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Rezygnacja Pana Marcina Tokarka z pełnienia funkcji członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Złożenie pozwu przeciwko Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Powołanie Członków Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji kolejnej kadencji – uzupełnienie raportu 111/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji
Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.