3,7200 zł
1,09% 0,0400 zł
Famur SA (FMF)

Akcjonariat - FAMUR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 138 119 148,64 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 574 763 212 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 404 279 264
Liczba głosów na WZA: 574 763 212 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,34%
Kapitał akcyjny: 5 747 632,12 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 404 279 264
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TDJ Equity I sp. z o.o. bezpośrednio, poprzez podmioty zależne; ZWZ 290 728 459 (50,58%) 290 728 459 (50,58%) 2022-06-22 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, NWZ 58 037 000 (10,09%) 58 037 000 (10,09%) 2023-02-16 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, DAT, SNK, MPH, KGL, TOR, ICE, SLV, 11B, FRO, BFT, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, CMP, KRU, CTX, MOC, TRN
Drugi Allianz Polska OFE wraz z Allianz OFE i Allianz DFE 55 513 805 (9,65%) 55 513 805 (9,65%) 2023-01-05 ABG, NFT, OVO, HRS, ACP, EUR, CAR, PZU, PTG, DVL, UNI, PKP, LVC, KGH, PEP, SKA, KTY, AML, GTC, IZS, SNK, ENE, OPL, PKO, RMK, VRC, ABE, WWL, KGN, ELT, NWG, ABS, SEL, TAR, MIL, BDX, DCR, ZEP, FRO, ERB, ARH, AMC, ECH, ASE, ALR, NVA, MLG, BFT, CIE, PHN, CCC, AMB, PEO, ING, SON, FTE, RVU, DOM, APT, KRU, WPL
Famur SA przez spółkę zależną 1 000 (0,00%) 1 000 (0,00%) 2015-04-30 PTH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie z PP w SA 1991-12-13 1 347 230
4 324 608,30
3,21 3,21 1 347 230
4 324 608,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
1992-02-29
split 1:3 2004-12-15
1,07 4 041 690
4 324 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-31
seria B - subskrypcja publiczna 2006-01-12 458 310
151 242 300,00
1,07 330,00 4 500 000
4 815 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
2006-09-08
split 1:107 2007-06-22
0,01 481 500 000
4 815 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-18
połączenie z Famur sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-09-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-02
połączenie z Remag SA bez podwyższania kapitału 2014-05-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-01
połączenie z FMG Pioma SA bez podwyższania kapitału 2014-08-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
połączenie z NFUG Nowomag SA bez podwyższania kapitału 2014-10-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-03
połączenie z Georyt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-11-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-07
połączenie z Glinik sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
podział przez wydzielenie 2015-10-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-12
połączenie z Famur Brand sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-03-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Elgór + Zamet sp. z o.o. 2016-05-20 4 970 000
0,01 486 470 000
4 864 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01
2016-08-10
seria D - subskrypcja prywatna 2017-06-05 43 677 000
0,01 530 147 000
5 301 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-20
seria E - subskrypcja prywatna 2017-06-05 29 293 500
0,01 559 440 500
5 594 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-20
seria F - emisja podziałowa podział Kopex SA 2018-04-13 15 322 712
0,01 574 763 212
5 747 632,12
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-07
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-12-14 -82 539
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Famur SA na Grenevia SA 2023-02-16

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TDJ Equity I sp. z o.o. ZWZ 289 732 575 50,40 289 732 575 50,40 2022-04-13
TDJ Equity I sp. z o.o. bezpośrednio, poprzez podmioty zależne 289 732 575 (11 473 450) 50,40 (1,99) 289 732 575 (11 473 450) 50,40 (1,99) 2022-04-13
TDJ Equity I sp. z o.o. ZWZ 278 259 125 (6 405 340) 48,41 (1,11) 278 259 125 (6 405 340) 48,41 (1,11) 2022-02-11
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 57 474 322 (-4 325 678) 10,00 (-0,75) 57 474 322 (-4 325 678) 10,00 (-0,75) 2022-02-09
Drugi Allianz Polska OFE portfel, ZWZ 55 513 000 (87 787) 9,65 (0,01) 55 513 000 (87 787) 9,65 (0,01) 2021-06-22
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ 61 800 000 (2 500 000) 10,75 (0,43) 61 800 000 (2 500 000) 10,75 (0,43) 2020-06-29
TDJ Equity I sp. z o.o. ZWZ 271 853 785 (2 320 855) 47,30 (0,41) 271 853 785 (2 320 855) 47,30 (0,41) 2019-06-17
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ 59 300 000 (1 625 873) 10,32 (0,29) 59 300 000 (1 625 873) 10,32 (0,29) 2019-06-17
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 57 674 127 (11 114 795) 10,03 (1,93) 57 674 127 (11 114 795) 10,03 (1,93) 2019-04-01
TDJ Equity I sp. z o.o. 269 532 930 (-49 369 466) 46,89 (-10,11) 269 532 930 (-49 369 966) 46,89 (-10,11) 2019-01-10
Uniqa OFE portfel 4 441 980 (392 980) 0,77 (0,07) 4 441 980 (392 980) 0,77 (0,07) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 119 648 (1 124 648) 1,23 (0,19) 7 119 648 (1 124 648) 1,23 (0,19) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 11 768 904 (945 904) 2,04 (0,16) 11 768 904 (945 904) 2,04 (0,16) 2018-12-31
NN OFE portfel 46 559 332 (-445 668) 8,10 (-1,56) 46 559 332 (-445 668) 8,10 (-1,56) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 125 000 (-9 000) 0,19 (-0,01) 1 125 000 (-9 000) 0,19 (-0,01) 2018-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 55 425 213 (3 025 213) 9,64 (0,52) 55 425 213 (3 025 213) 9,64 (0,52) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 11 125 989 (2 617 989) 1,93 (0,45) 11 125 989 (2 617 989) 1,93 (0,45) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 14 766 630 (6 558 630) 2,57 (1,14) 14 766 630 (6 558 630) 2,57 (1,14) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 1 185 398 (-1 488 568) 0,21 (-0,26) 1 185 398 (-1 488 568) 0,21 (-0,26) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 691 559 (-1 030 434) 0,12 (-0,18) 691 559 (-1 030 434) 0,12 (-0,18) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 97 142 (11 458) 0,02 97 142 (11 458) 0,02 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 129 581 0,02 129 581 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 2 786 347 (265 420) 0,48 (0,04) 2 786 347 (265 420) 0,48 (0,04) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 112 038 (-70 274) 0,02 (-0,01) 112 038 (-70 274) 0,02 (-0,01) 2018-06-30
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 52 400 000 (400 000) 9,12 (-0,18) 52 400 000 (400 000) 9,12 (-0,18) 2018-06-29
Drugi Allianz Polska OFE NWZ 52 000 000 9,30 (0,25) 52 000 000 9,30 (0,25) 2018-04-13
Drugi Allianz Polska OFE NWZ 52 000 000 (17 987 000) 9,05 (2,06) 52 000 000 (17 987 000) 9,05 (2,06) 2018-04-13
Uniqa OFE portfel 4 049 000 0,70 4 049 000 0,70 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 2 673 966 0,47 2 673 966 0,47 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 2 480 440 0,43 2 480 440 0,43 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 721 993 0,30 1 721 993 0,30 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 995 000 1,04 5 995 000 1,04 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 24 000 0,00 24 000 0,00 2017-12-31
NNLife OFE portfel 10 823 000 1,88 10 823 000 1,88 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 85 684 0,02 85 684 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 129 581 0,02 129 581 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 134 000 0,20 1 134 000 0,20 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 2 520 927 0,44 2 520 927 0,44 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 8 508 000 1,48 8 508 000 1,48 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 182 312 0,03 182 312 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 8 208 000 1,43 8 208 000 1,43 2017-12-31
TDJ Equity I sp. z o.o. 318 902 396 57,00 (1,52) 318 902 896 57,00 (1,52) 2017-07-20
TDJ Equity I sp. z o.o. 318 902 396 55,48 318 902 896 55,48 2017-07-20
Domogała Tomasz 8 106 855 (-245 932 896) 1,00 (-51,22) 8 106 855 (-245 932 896) 1,00 (-51,22) 2017-07-20
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 34 013 000 6,99 (0,91) 34 013 000 6,99 (0,91) 2017-06-27
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 34 013 000 (1 076 000) 6,08 (-0,69) 34 013 000 (1 076 000) 6,08 (-0,69) 2017-06-27
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 254 039 751 52,22 (7,22) 254 039 751 52,22 (7,22) 2017-06-07
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 254 039 751 (-22 260 000) 45,00 (-11,80) 254 039 751 (-22 260 000) 45,00 (-11,80) 2017-06-07
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 276 299 751 (-94 294 000) 56,80 (-20,16) 276 299 751 (-94 294 000) 56,80 (-20,16) 2017-06-07
NN OFE portfel 47 005 000 9,66 (1,26) 47 005 000 9,66 (1,26) 2016-12-31
NN OFE portfel 47 005 000 8,40 (0,22) 47 005 000 8,40 (0,22) 2016-12-31
NN OFE portfel 47 005 000 (-1 118 552) 8,18 (-1,81) 47 005 000 (-1 118 552) 8,18 (-1,81) 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 32 937 000 (3 937 000) 6,77 (0,75) 32 937 000 (3 937 000) 6,77 (0,75) 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE WZA 29 000 000 6,02 (0,02) 29 000 000 6,02 (0,02) 2015-10-30
Drugi Allianz Polska OFE WZA 29 000 000 (4 628 034) 6,00 (0,94) 29 000 000 (4 628 034) 6,00 (0,94) 2015-10-30
NN OFE 48 123 552 9,99 (0,99) 48 123 552 9,99 (0,99) 2015-06-30
NN OFE 48 123 552 (-376 448) 9,00 (-1,07) 48 123 552 (-376 448) 9,00 (-1,07) 2015-06-30
NN OFE WZA 48 500 000 (-71 882) 10,07 (-0,01) 48 500 000 (-71 882) 10,07 (-0,01) 2015-06-18
Famur SA przez spółkę zależną 1 000 0,00 1 000 0,00 2015-04-30
Famur SA przez spółkę zależną 1 000 0,00 1 000 0,00 2015-04-30
Famur SA przez spółkę zależną 1 000 0,00 1 000 0,00 2015-04-30
NN OFE 48 571 882 (1 571 882) 10,08 (0,32) 48 571 882 (1 571 882) 10,08 (0,32) 2014-12-17
Drugi Allianz Polska OFE 24 371 966 (450 575) 5,06 (0,10) 24 371 966 (450 575) 5,06 (0,10) 2014-09-04
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 370 593 751 76,96 370 593 751 76,96 2013-12-27
Drugi Allianz Polska OFE 23 921 391 (-756 823) 4,96 (-0,16) 23 921 391 (-756 823) 4,96 (-0,16) 2012-09-05
Drugi Allianz Polska OFE 24 678 214 (-321 786) 5,12 (-0,07) 24 678 214 (-321 786) 5,12 (-0,07) 2012-09-04
NN OFE 47 000 000 (17 000 000) 9,76 (3,53) 47 000 000 (17 000 000) 9,76 (3,53) 2012-05-15
NN OFE 30 000 000 (-1 455 145) 6,23 (-0,30) 30 000 000 (-1 455 145) 6,23 (-0,30) 2012-05-15
Drugi Allianz Polska OFE 25 000 000 (-2 000 000) 5,19 (-0,41) 25 000 000 (-2 000 000) 5,19 (-0,41) 2012-05-15
NN OFE 31 455 145 (1 455 145) 6,53 (0,30) 31 455 145 (1 455 145) 6,53 (0,30) 2011-03-01
Drugi Allianz Polska OFE 27 000 000 (-1 500 000) 5,60 (-0,31) 27 000 000 (-1 500 000) 5,60 (-0,31) 2011-03-01
NN OFE 30 000 000 (210 867) 6,23 (0,05) 30 000 000 (210 867) 6,23 (0,05) 2010-08-31
Jakubowski Tomasz 986 005 (976 790) 0,00 (-0,20) 986 005 (976 790) 0,00 (-0,20) 2010-08-31
Drugi Allianz Polska OFE 28 500 000 (3 990 000) 5,91 (0,82) 28 500 000 (3 990 000) 5,91 (0,82) 2010-08-31
Fryzowicz Zbigniew 2 568 0,00 2 568 0,00 2010-04-22
Domogała Tomasz z TDJ SA 370 593 751 (367 130 258) 76,96 370 593 751 (367 130 258) 76,96 2010-03-01
NN OFE 29 789 133 (1 050) 6,18 29 789 133 (1 050) 6,18 2009-11-12
Drugi Allianz Polska OFE 24 510 000 (3 929) 5,09 (0,01) 24 510 000 (3 929) 5,09 (0,01) 2009-11-12
Drugi Allianz Polska OFE 24 506 071 (466 224) 5,08 (0,09) 24 506 071 (466 224) 5,08 (0,09) 2009-06-25
Drugi Allianz Polska OFE 24 039 847 4,99 24 039 847 4,99 2009-06-21
Powierża Łukasz 0 (-21 222) 0,00 0 (-21 222) 0,00 2009-05-15
Fryzowicz Zbigniew 2 568 0,00 2 568 0,00 2008-11-13
Wrona Wojciech 728 900 0,00 (-0,15) 728 900 0,00 (-0,15) 2008-08-13
Powierża Łukasz 21 222 0,00 21 222 0,00 2008-08-13
NN OFE 29 788 083 (2 213 434) 6,18 (0,46) 29 788 083 (2 213 434) 6,18 (0,46) 2007-12-31
Łaski Waldemar 695 500 (689 300) 0,00 (-0,13) 695 500 (689 300) 0,00 (-0,13) 2007-08-21
Wrona Wojciech 728 900 (722 200) 0,15 (0,01) 728 900 (722 200) 0,15 (0,01) 2007-08-16
NN OFE 27 574 649 (27 334 547) 5,72 (0,39) 27 574 649 (27 334 547) 5,72 (0,39) 2007-08-13
Wrona Wojciech 6 700 (-710 200) 0,14 6 700 (-710 200) 0,14 2006-12-31
Wrona Wojciech 716 900 (710 700) 0,14 (0,01) 716 900 (710 700) 0,14 (0,01) 2006-12-31
Sok Henryk 1 686 (-178 716) 0,03 1 686 (-178 716) 0,03 2006-12-31
Sok Henryk 180 402 (178 216) 0,03 (-0,01) 180 402 (178 216) 0,03 (-0,01) 2006-12-31
Jakubowski Tomasz 9 215 (-976 790) 0,20 9 215 (-976 790) 0,20 2006-12-31
Jakubowski Tomasz 986 005 0,20 986 005 0,20 2006-12-31
Wrona Wojciech 6 200 (200) 0,13 6 200 (200) 0,13 2006-12-15
Sok Henryk 2 186 (-400) 0,04 (-0,01) 2 186 (-400) 0,04 (-0,01) 2006-12-15
Łaski Waldemar 6 200 (-657 200) 0,13 6 200 (-657 200) 0,13 2006-12-15
Łaski Waldemar 663 400 (657 400) 0,13 663 400 (657 400) 0,13 2006-12-15
NN OFE 240 102 (-25 450 812) 5,33 240 102 (-25 450 812) 5,33 2006-08-30
NN OFE 25 690 914 5,33 25 690 914 5,33 2006-08-30
Zawiszowska Beata 3 000 (-318 000) 0,06 (0,06) 3 000 (-318 000) 0,06 (0,06) 2006-08-14
Zawiszowska Beata 321 000 0,00 321 000 0,00 2006-08-14
Wrona Wojciech 6 000 0,13 6 000 0,13 2006-08-14
Sok Henryk 2 586 0,05 2 586 0,05 2006-08-14
Łaski Waldemar 6 000 0,13 6 000 0,13 2006-08-14
Domogała Tomasz z Polaris sp. z o.o., Chemia Wrocław SA i Lodus sp. z o.o. 3 463 493 (-367 130 258) 76,96 3 463 493 (-367 130 258) 76,96 2006-08-14
Domogała Tomasz z TDJ Investments sp. z o.o. 370 593 751 (366 700 258) 76,96 (-19,37) 370 593 751 (366 700 258) 76,96 (-19,37) 2006-08-14
Domogała Jacek 3 098 934 (3 069 972) 0,00 (-0,64) 3 098 934 (3 069 972) 0,00 (-0,64) 2006-08-14
Domogała Jacek 28 962 0,64 28 962 0,64 2006-08-14
Domogała Tomasz z Polaris sp. z o.o., Chemia Wrocław SA i Lodus sp. z o.o. 3 893 493 96,33 (9,81) 3 893 493 96,33 (9,81) 2004-12-31
Domogała Tomasz z Polaris sp. z o.o., Chemia Wrocław SA i Lodus sp. z o.o. 3 893 493 86,52 3 893 493 86,52 2004-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2019-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2018-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2011-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2011-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2007-08-01 Split 1:107
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.