6,9000 zł
3,76% 0,2500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Komunikaty spółki - EVEREST

Podpisanie Aneksu do umowy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nabycia 100% udziałów spółki Nexity sp. z o.o.
Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powołanie Komitetu Audytu
Zmiany w składzie Zarządu
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r.
Zmiana udziału w głosach
Zmiana udziału w głosach
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Zmiana udziału w głosach
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Wybór biegłego rewident
Zmiana siedziby Emitenta
EVEREST 3,76% 6,90
2020-03-27 15:28:49

Kalendarium

  • NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.