1,5600 zł
1,30% 0,0200 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe - ENAP			

Jednostkowe raporty kwartalne

II Q 1999 III Q 1999 IV Q 1999 I Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 888 19 148 16 321 14 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -309 -37 -7 308 -1 101
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 130 -328 -10 893 -1 118
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -909 -240 -10 772 -1 118
Amortyzacja (tys. zł) 352 415 375 476
EBITDA (tys. zł) 43 378 -6 933 -625
Aktywa (tys. zł) 41 153 38 759 32 584 31 350
Kapitał własny (tys. zł)* 24 241 23 992 13 219 12 101
Liczba akcji (tys. szt.) 15 400,000 15 400,000 15 400,000 15 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,059 -0,016 -0,699 -0,073
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,574 1,558 0,858 0,786
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.