6,4200 zł
17,15% 0,9400 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Wyniki finansowe - CELTIC			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 448 4 777 -14 771 2 545
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -34 760 2 328 29 652 -4 062
Zysk (strata) brutto (tys.) -38 756 16 300 33 370 1 489
Zysk (strata) netto (tys.)* -32 619 15 646 -2 469 6 136
Amortyzacja (tys.) 21 18 -67 0
EBITDA (tys.) -34 739 2 346 29 585 -4 062
Aktywa (tys.) 250 024 186 487 115 526 57 566
Kapitał własny (tys.)* 117 957 83 085 81 129 43 213
Liczba akcji (tys. szt.) 8 966,185 8 966,185 8 966,185 8 966,185
Zysk na akcję (zł) -3,638 1,745 -0,275 0,684
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,156 9,266 9,048 4,820
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.