Akcjonariat - BIOMEDLUB

Dane ogólne

Kapitalizacja: 381 162 724,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 70 260 410 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 765 442
Liczba głosów na WZA: 88 673 664 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,52%
Kapitał akcyjny: 7 026 041,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 381 619
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,48%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 5 680 505 (8,08%) 10 453 510 (11,78%) 2021-03-03 -
OPDF SA 5 036 727 (7,16%) 5 036 727 (5,68%) 2023-01-16 -
Napióra Wiktor 4 942 623 (7,03%) 9 715 628 (10,95%) 2021-03-03 -
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 (6,81%) 9 325 588 (10,51%) 2013-12-31 -
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 (6,81%) 9 320 166 (10,51%) 2018-12-06 -
Medicare-Galenica sp. z o.o. 2 530 000 (3,59%) 4 530 000 (5,09%) 2023-01-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-29 22 254 765
2 225 476,50
0,10 0,10 22 254 765
2 225 476,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-13
2018-09-18
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-29 7 745 235
774 523,50
0,10 0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-24
2010-12-13
2015-01-30
seria C 2011-02-07 848 330
84 833,00
0,10 0,10 30 843 330
3 084 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
2015-01-30
seria D 2011-02-07 7 712 080
35 475 568,00
0,10 4,60 38 560 410
3 856 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
2015-01-30
seria E - subskrypcja prywatna 2013-12-09 5 700 000
11 400 000,00
0,10 2,00 44 260 410
4 426 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10
2015-01-30
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2015-10-20 7 971 014
21 999 998,64
0,10 2,76
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2017-03-28 2 495 400
2 570 262,00
0,10 1,03 48 055 810
4 805 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-28 850 000
875 500,00
0,10 1,03 45 110 410
4 511 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria I - subskrypcja prywatna 2017-07-17 2 000 000
2 140 000,00
0,10 1,07 50 055 810
5 005 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2017-10-25 1 900 000
2 033 000,00
0,10 1,07 53 805 810
5 380 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria M - subskrypcja prywatna 2017-10-25 1 850 000
1 979 500,00
0,10 1,07 51 905 810
5 190 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria O - subskrypcja prywatna 2017-11-27 4 104 600
4 597 152,00
0,10 1,12 57 910 410
5 791 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-10
2018-09-18
seria P - subskrypcja prywatna 2017-11-30 4 350 000
4 654 500,00
0,10 1,07 62 260 410
6 226 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-10
2018-09-18
zmiana firmy z Biomed SA na Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA 2018-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-24
seria Q - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C, uchylona 2018-12-06 11 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2018-12-06 11 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - subskrypcja prywatna 2019-06-27 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-06-27 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna kapitał docelowy, uchylona 2020-07-07 6 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - kapitał docelowy 2021-05-10 1 734 798
21 390 059,34
0,10 12,33 63 995 208
6 399 520,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-01
seria S - kapitał docelowy 2021-09-27 1 265 202
13 398 489,18
0,10 10,59 65 260 410
6 526 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-25
seria T - program motywacyjny za warranty serii A 2022-07-27 3 200 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - kapitał docelowy 2022-12-09 5 000 000
26 500 000,00
0,10 5,30 70 260 410
7 026 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-12-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OPDF SA 3 689 442 (-1 378 715) 5,65 (-2,27) 3 689 442 (-1 378 715) 4,39 (-1,76) 2022-12-05
OPDF SA 5 068 157 (-504 848) 7,92 (-1,03) 5 068 157 (-504 848) 6,15 (-0,73) 2021-03-03
Napióra Wiktor 4 942 623 7,72 (0,15) 9 715 628 11,79 (0,18) 2021-03-03
Napióra Wiktor 4 942 623 (-1 130 382) 7,57 (-2,18) 9 715 628 (-1 130 382) 11,61 (-1,78) 2021-03-03
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 5 680 505 8,88 (0,18) 10 453 510 12,68 (0,19) 2021-03-03
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 5 680 505 (-1 536 010) 8,70 (-2,89) 10 453 510 (-1 536 010) 12,49 (-2,31) 2021-03-03
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 7 216 515 11,59 11 989 520 14,80 (-0,02) 2020-08-18
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 7 216 515 (50 000) 11,59 (0,08) 11 989 520 (50 000) 14,82 (0,08) 2020-08-18
OPDF SA 5 573 005 8,95 5 573 005 6,88 (-0,01) 2020-05-18
OPDF SA 5 573 005 (-700 000) 8,95 (-5,22) 5 573 005 (-700 000) 6,89 (-2,87) 2020-05-18
Napióra Wiktor 6 073 005 9,75 10 846 010 13,39 (-0,01) 2020-05-18
Napióra Wiktor 6 073 005 (1 048 950) 9,75 (1,68) 10 846 010 (1 048 950) 13,40 (1,49) 2020-05-18
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 7 166 515 (900 000) 11,51 (1,44) 11 939 520 (900 000) 14,74 (1,32) 2020-05-18
Value FIZ Subfundusz 1 4 072 237 (-1 291 779) 6,54 (6,54) 4 072 237 (-1 291 779) 4,95 (4,95) 2020-02-28
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 6 266 515 10,07 11 039 520 13,42 (-0,21) 2020-02-14
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 6 266 515 10,07 11 039 520 13,63 2020-02-14
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 6 266 515 (-1 800 000) 10,07 (-1,93) 11 039 520 (-1 800 000) 13,63 (-1,37) 2020-02-14
Value FIZ Subfundusz 1 5 364 016 0,00 5 364 016 0,00 2019-12-31
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 8 066 515 (238 510) 12,00 (-0,57) 12 839 520 (238 510) 15,00 (-0,31) 2019-12-30
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 7,48 (0,15) 9 320 166 11,31 (0,18) 2018-12-06
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 7,33 (-0,36) 9 320 166 11,13 (-0,20) 2018-12-06
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 7,69 9 320 166 11,33 (-0,17) 2018-12-06
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 7,69 9 320 166 11,50 2018-12-06
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 (487 923) 7,69 (-2,01) 9 320 166 (725 846) 11,50 (-0,91) 2018-12-06
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. 7 828 005 12,57 12 601 010 15,31 2018-08-09
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 236 261 7,87 (1,87) 4 236 261 5,74 (0,74) 2017-12-20
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 236 261 6,00 4 236 261 5,00 2017-12-20
OPDF SA 6 273 005 14,17 (2,51) 6 273 005 9,76 (1,26) 2016-10-27
OPDF SA 6 273 005 11,66 (1,58) 6 273 005 8,50 (0,88) 2016-10-27
OPDF SA 6 273 005 10,08 6 273 005 7,62 (-0,12) 2016-10-27
OPDF SA 6 273 005 10,08 6 273 005 7,74 2016-10-27
OPDF SA 6 273 005 10,08 6 273 005 7,74 2016-10-27
Bogdański Stanisław 673 344 (-4 773 005) 1,52 (-10,79) 673 344 (-9 546 010) 1,05 (-14,85) 2016-10-27
Napióra Wiktor 5 024 055 8,07 9 797 060 11,91 (-0,18) 2016-08-11
Napióra Wiktor 5 024 055 8,07 9 797 060 12,09 2016-08-11
Napióra Wiktor 5 024 055 8,07 (-3,28) 9 797 060 12,09 (-3,15) 2016-08-11
Napióra Wiktor 5 024 055 11,35 (2,01) 9 797 060 15,24 (1,97) 2016-08-11
Napióra Wiktor 5 024 055 9,34 (-2,01) 9 797 060 (4 773 005) 13,27 (5,45) 2016-08-11
Bogdański Stanisław 5 446 349 (-384 852) 12,31 (-0,86) 10 219 354 (-384 852) 15,90 (0,44) 2016-06-13
Bogdański Stanisław poprzez Intra sp. z o.o. 5 831 201 (1 058 196) 13,17 (0,80) 10 604 206 (1 058 196) 15,46 (0,44) 2016-05-17
Medicare-Galenica sp. z o.o. 4 773 005 8,87 (1,87) 9 546 010 12,93 (1,93) 2015-12-30
Medicare-Galenica sp. z o.o. 4 773 005 7,00 (-3,78) 9 546 010 11,00 (-3,85) 2015-12-30
Medicare-Galenica sp. z o.o. 4 773 005 (-2) 10,78 (-1,59) 9 546 010 (-4) 14,85 (-0,17) 2015-12-30
Napióra Wiktor 5 024 055 (251 050) 11,35 (-1,02) 5 024 055 (-4 521 955) 7,82 (-7,20) 2015-11-25
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 3 175 000 (-7 016 553) 7,17 (-15,85) 3 175 000 (-7 016 553) 4,58 (-10,13) 2014-12-17
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 10 191 553 (20) 23,02 10 191 553 (20) 14,71 2014-03-03
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 10 191 533 (-46 020) 23,02 (-3,52) 10 191 533 (-46 020) 14,71 (-1,40) 2014-03-03
Napióra Wiktor wraz z Hurtap SA 4 773 005 12,37 (1,59) 9 546 010 15,02 (1,24) 2014-01-08
Napióra Wiktor wraz z Hurtap SA 4 773 005 (-1 050 000) 10,78 (-2,37) 9 546 010 (-1 050 000) 13,78 (-1,52) 2014-01-08
Napióra Wiktor wraz z Hurtap SA 5 823 005 13,15 10 596 010 15,30 (-0,15) 2014-01-08
Napióra Wiktor wraz z Hurtap SA 5 823 005 (1 525 845) 13,15 (2,01) 10 596 010 (2 001 690) 15,45 (1,93) 2014-01-08
Medicare-Galenica sp. z o.o. 4 773 007 12,37 (1,59) 9 546 014 15,02 (1,24) 2014-01-08
Medicare-Galenica sp. z o.o. 4 773 007 (-1 049 998) 10,78 (-2,37) 9 546 014 (-1 049 996) 13,78 (-1,52) 2014-01-08
Medicare-Galenica sp. z o.o. 5 823 005 13,15 10 596 010 15,30 (-0,15) 2014-01-08
Medicare-Galenica sp. z o.o. 5 823 005 (1 525 845) 13,15 (2,01) 10 596 010 (2 001 690) 15,45 (1,93) 2014-01-08
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 10,82 9 325 588 13,46 (-1,05) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 10,82 (1,92) 9 325 588 14,51 (1,88) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 8,90 (1,21) 9 325 588 12,63 (1,30) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 7,69 9 325 588 11,33 (-0,18) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 7,69 9 325 588 11,51 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 7,69 (0,20) 9 325 588 11,51 (0,19) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 (255 420) 7,49 (-4,27) 9 325 588 (255 420) 11,32 (-2,95) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 535 084 (-255 420) 11,76 (4,42) 9 070 168 (-255 420) 14,27 (3,13) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 (255 420) 7,34 (-2,90) 9 325 588 (255 420) 11,14 (-1,95) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 535 084 (-237 923) 10,24 (-2,13) 9 070 168 (-475 846) 13,09 (-1,93) 2013-12-31
Klif sp. z o.o. 784 000 (-1 903 382) 2,03 (-4,93) 1 568 000 (-3 806 764) 2,46 (-5,99) 2013-12-31
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm 4 773 007 (475 847) 12,37 (1,23) 9 546 014 (951 694) 15,02 (1,50) 2013-12-27
Bogdański Stanisław poprzez Intra sp. z o.o. 4 773 005 12,37 (1,59) 9 546 010 15,02 (1,24) 2013-12-27
Bogdański Stanisław poprzez Intra sp. z o.o. 4 773 005 (-1 050 000) 10,78 (-2,37) 9 546 010 (-1 050 000) 13,78 (-1,52) 2013-12-27
Bogdański Stanisław poprzez Intra sp. z o.o. 5 823 005 13,15 10 596 010 15,30 (-0,15) 2013-12-27
Bogdański Stanisław poprzez Intra sp. z o.o. 5 823 005 (1 525 845) 13,15 (2,01) 10 596 010 (2 001 690) 15,45 (1,93) 2013-12-27
Sierocki Waldemar 4 297 160 11,14 8 594 320 13,52 2012-08-21
Sierocki Przemysław 4 297 160 (-237 923) 9,70 (-0,54) 8 594 320 (-475 846) 12,41 (-0,68) 2012-08-21
Sierocki Przemysław 4 535 083 10,24 (-0,01) 9 070 166 13,09 (-1,02) 2012-08-21
Sierocki Przemysław 4 535 083 10,25 (1,82) 9 070 166 14,11 (1,82) 2012-08-21
Sierocki Przemysław 4 535 083 8,43 (1,15) 9 070 166 12,29 (1,27) 2012-08-21
Sierocki Przemysław 4 535 083 (237 923) 7,28 (-3,86) 9 070 166 (475 846) 11,02 (-2,50) 2012-08-21
Sierocki Przemysław 4 297 160 11,14 8 594 320 13,52 2012-08-21
Napióra Wiktor 4 297 160 11,14 8 594 320 13,52 2012-08-21
Medicare-Galenica sp. z o.o. 4 297 160 11,14 8 594 320 13,52 2012-08-21
Klif sp. z o.o. 2 687 382 (-22 254 765) 6,96 (-57,72) 5 374 764 (-44 509 530) 8,45 (-70,04) 2012-08-21
Bogdański Stanisław 4 297 160 11,14 8 594 320 13,52 2012-08-21
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 10 237 553 26,54 (3,41) 10 237 553 16,11 (1,33) 2012-08-14
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 10 237 553 (5 015 853) 23,13 (9,59) 10 237 553 (5 015 853) 14,78 (6,57) 2012-08-14
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 5 221 700 (-290 575) 13,54 (-0,75) 5 221 700 (-290 575) 8,21 (0,18) 2012-08-13
Klif sp. z o.o. 24 942 147 (-5 012 853) 64,68 (-13,00) 49 884 294 (-5 012 853) 78,49 (-7,89) 2012-08-09
Klif sp. z o.o. 29 955 000 (5 000) 77,68 (0,01) 54 897 147 (-5 002 853) 86,38 (-0,98) 2012-08-07
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 5 512 275 (-1 987 725) 14,29 (-5,16) 5 512 275 (-1 987 725) 8,03 (-2,90) 2012-06-25
Klif sp. z o.o. 29 950 000 77,67 59 900 000 87,36 2011-05-31
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 7 500 000 19,45 7 500 000 10,93 2011-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.