9,6000 zł
-1,03% -0,1000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe - BEDZIN			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 051 40 053 45 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 219 -131 9 225
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 202 -197 9 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -8 270 -171 7 608
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 576 2 604
EBITDA (tys. zł) -10 219 2 445 11 829
Aktywa (tys. zł) 0 168 041 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 104 537 0
Liczba akcji (tys. szt.) 3 149,200 3 149,200 3 149,200
Zysk na akcję (zł) -2,626 -0,054 2,416
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 33,195 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.