9,0000 zł
-4,05% -0,3800 zł
Atlanta Poland SA (ATP)

Komunikaty spółki - ATLANTAPL

Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2019/2020.
Korekta raportu półrocznego za 2019 rok.
Wyniki finansowe
Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza.
Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2019/2020.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2019r.
Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU.
Wyniki finansowe
Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.
Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2018/2019.
ATLANTAPL -4,05% 9,00
2021-09-20 16:41:27

Kalendarium

  • Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

  • Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.