1,6180 zł
-2,29% -0,0380 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Komunikaty spółki - ALTUSTFI

Otrzymanie decyzji KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych na ALTUS TFI
Otrzymanie wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ALTUS TFI S.A.
Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Firma Oponiarska Dębica przez fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.
Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS TFI S.A.
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
Rezygnacja i powołanie Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał
Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.
Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany składów Komitetów Rady Nadzorczej
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018
Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.
ALTUSTFI -2,29% 1,62
2019-10-16 16:36:17

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.