1,2750 zł
-1,92% -0,0250 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Komunikaty spółki - ALTUSTFI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 12 czerwca 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 12 czerwca 2020 r.
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.
Otrzymanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.
Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.
Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019 r.
Zmiana daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiana składu Komitetu ds. Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.