1,5200 zł
1,33% 0,0200 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Komunikaty spółki - ALTUSTFI

Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi
Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 r.
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi.
Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.
Wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym.
Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.
Korekta raportu nr 57/2019 o wartości aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Otrzymanie decyzji KNF w sprawie wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r.
Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI
Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.