0,0300 zł
-40,00% -0,0200 zł
Alma Market SA (ALM)

Wyniki finansowe - ALMA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 408 450 382 003 445 978 398 010
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 463 -12 010 16 249 1 020
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 983 -14 497 14 161 -1 148
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 848 -14 800 12 435 -2 563
Amortyzacja (tys.) 7 928 7 966 7 991 7 938
EBITDA (tys.) 8 391 -4 044 24 240 8 958
Aktywa (tys.) 763 902 765 840 788 629 800 907
Kapitał własny (tys.)* 258 736 244 895 257 285 260 346
Liczba akcji (tys. szt.) 5 560,990 5 560,990 5 560,990 5 560,990
Zysk na akcję (zł) -0,332 -2,661 2,236 -0,461
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,527 44,038 46,266 46,816
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.