Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru..

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,18 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

EBC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 6,8% rdr. Prognoza: 9,7% rdr.

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 24,7% rdr. Prognoza: 20% rdr.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 75.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania członków RN, udzielenia absolutorium członkom RN, odwołania i powołania prezesa zarządu, udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 10,3% rdr. Prognoza: 8,4% rdr. 

Świat
16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,38 mln. Prognoza: 5,40 mln. 

20:00 Stany Zjednoczone: Protokół z posiedzenia FOMC
Makro

Okres: sierpień. 

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

LPP
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 20/06/2017 ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 7,3% rdr. Prognoza: 7,35% rdr. 

14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP
RPP

Okres: lipiec.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,3 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 54,1 pkt. Prognoza: 54,3 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 56,9 pkt. Prognoza: 56,5 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 54,4 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 55,1 pkt. Prognoza: 55 pkt. 

13:30 Strefa Euro: Protokół z posiedzenie ECB
Makro

Okres: lipiec. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość 212 tys. Prognoza: 215 tys. 

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. 

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 56 pkt. Prognoza: 56 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55,2 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 631 tys. Prognoza: 650 tys. 

Piątek
GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zmiany statutu, zmiany uchwały ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmiany uchwały nr 62 ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN banku BGŻ BNP Paribas S.A.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.

LPP
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,9%. Prognoza: 5.9%

Świat
08:00 Niemcy: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 0,4% kdk s.a. oraz 1,4% rdr n.s.a. Prognoza: 0,5% kdk s.a. oraz 2,3% rdr n.s.a.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans, wst. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm, Prognoza: 0,3% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0.8% mdm. Prognoza: 0,8% mdm.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 243,39 25,65 (1,16%) 14:45
DAX 12 357,86 147,31 (1,21%) 14:43
SP500 2 850,13 9,44 (0,33%) 17.08
FTSE 7 586,25 27,66 (0,37%) 14:43
CAC 5 381,52 36,59 (0,68%) 14:43

Notowania akcji

dzisiaj, 14:30 dzisiaj, 14:30 dzisiaj, 14:30
PEKAO 113,35 1,61%
PKOBP 40,26 2,84%
PLAY 20,36 1,29%
PKNORLEN 97,56 1,92%
KGHM 84,44 0,52%
PZU 41,80 2,38%
PGE 8,63 -3,79%
PCCROKITA 100,00 1,21%
CIGAMES 1,51 -1,95%
LOTOS 66,46 0,21%
CDPROJEKT 204,80 0,79%
PLAYWAY 160,00 -1,54%
KGHM 84,44 0,52%
KREZUS 2,10 22,09%
FARM51 32,00 0,31%
JSW 74,82 0,43%
11BIT 461,00 3,60%
TAURONPE 2,06 0,00%
POLIMEXMS 3,75 -3,10%
BIOTON 7,12 0,28%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% VII 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 10,3% VII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl