Kalendarium rynków


-
Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. podziału spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku spółki Marvipol S.A. na spółkę Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany składu zarządu i zmiany składu RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany członków RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.196 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, pokrycia strat z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 6% mdm oraz 4,3% rdr. Prognoza: 2,8% mdm oraz 9,3% rdr.

14:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: -0,3% mdm oraz 8,6% rdr. Prognoza: 8,4% rdr.

14:00 Polska: Produkcja budowlano - montażowa
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 15,5% rdr. Prognoza: 23,4% rdr.

Świat
00:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 670,2 mld JPY

13:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Sabine Lautenschläger

15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -0,2%. Prognoza: 0,3%.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C1 w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

PHN
WZA

NWZA ws. przyjęcia nowego brzmienia statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Początek zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.

Świat
16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,39 mln. Prognoza: 5,44 mln.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Wskaźniki koniunktury gospodarczej
GUS

Okres: październik.

Świat
Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezes Fed
Makro

Janet L. Yellen

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 3,1%.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego uzytku, wst., m/m
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 2%. Prognoza: 0,8%.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst., m/m
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,7%.

20:00 Stany Zjednoczone: Protokół z posiedzenia FOMC
Makro

Okres: listopad.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 22 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Prawa poboru

Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3, r/r
RPP

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,4%. Prognoza: 5,5%.

Świat
Stany Zjednoczone: Święto Dziękczynienia
Makro

Dzień wolny.

Japonia: Święto Dziękczynienia za Pracę
Makro

Dzień wolny.

08:00 Niemcy: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,6% kdk oraz 0,8% rdr. Prognoza: 0,8% kdk oraz 2,3% rdr.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,7 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 60,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 55 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 58,5 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, rew.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,3% kdk oraz 1,5% rdr. Prognoza: 0,4% kdk oraz 1,5% rdr.

13:30 Strefa Euro: Protokół z posiedzenia ECB
Makro

Okres: październik. 

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I i II kwartał 2017 w wysokości 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 6,8%. Prognoza: 6,7%.

Świat
Stany Zjednoczone: Sesja skrócona
Makro

Koniec o 19:00 CET

01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,8 pkt.

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 116,7 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 55,3 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,6 pkt.

-

Indeksy

WIG20 2 443,83 32,72 (1,36%) 17.11
DAX 12 990,50 -56,00 (-0,43%) 17.11
SP500 2 578,52 -6,90 (-0,27%) 17.11
FTSE 7 382,75 -6,75 (-0,09%) 17.11
CAC 5 314,00 -22,50 (-0,42%) 17.11

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
JSW 90,99 -2,68%
PEKAO 123,40 0,53%
PZU 45,85 0,92%
PKOBP 40,77 1,93%
PKNORLEN 120,55 3,97%
KGHM 112,00 1,17%
CDPROJEKT 111,30 1,18%
EUROCASH 27,64 -1,67%
CCC 244,00 -1,21%
DINOPL 67,20 1,05%
JSW 90,99 -2,68%
CDPROJEKT 111,30 1,18%
KGHM 112,00 1,17%
POLIMEXMS 4,71 -0,21%
PZU 45,85 0,92%
ENERGA 11,82 1,98%
URSUS 3,96 -0,50%
PKOBP 40,77 1,93%
PGE 12,01 -1,07%
PKNORLEN 120,55 3,97%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl