Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

R22
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia umowy pożyczki z członkami RN, zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmiany statutu.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 100:1.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok oraz za I i II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za 2018 rok, raportu za 2019 rok, raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku, raportów za I i II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku oraz za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego przez zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.

GTC
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 712,73 -5,48 (-0,32%) 30.09
DAX 12 760,73 -65,09 (-0,51%) 30.09
SP500 3 363,00 27,53 (0,83%) 30.09
FTSE 5 866,10 -31,40 (-0,53%) 30.09
CAC 4 803,44 -28,63 (-0,59%) 30.09

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
CDPROJEKT 418,4000 -3,01%
PKOBP 21,2100 1,19%
KGHM 118,0000 -0,21%
DINOPL 227,8000 -0,35%
PLAY 38,6000 0,00%
PZU 24,7900 -0,64%
PKNORLEN 45,8500 1,53%
PLAYWAY 559,0000 12,02%
PEKAO 50,3200 1,88%
BIOMEDLUB 16,7500 0,30%
BIOMEDLUB 16,75 0,30%
INNOGENE 35,90 -20,22%
JSW 25,65 0,39%
XTB 15,50 0,65%
MERCATOR 459,00 1,55%
CDPROJEKT 418,40 -3,01%
PKNORLEN 45,85 1,53%
PGE 6,42 1,65%
PKOBP 21,21 1,19%
TAURONPE 2,20 -4,52%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.