Kalendarium rynków


-
Sobota
Świat
02:30 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: listopad. Poprzednie wartości: 8,6% rdr.

11:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB 
Makro

Mario Draghi

Niedziela
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

NWZA ws. połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.

ARI
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 29 czerwca 2018 oraz zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Accor S.A.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wtorek
GPW
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez TIM Spółka Akcyjna po cenie 3,30 zł za akcję.

WZA

NWZA ws. nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru nowych członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

XTB
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,35 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN i powołania członka RN na trwającą X kadencję.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków RN, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiany uchwał nr 5/17 i 6/17 NWZ z 18 października 2017 oraz zmiany statutu.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

TIM
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,05 USD na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

MCI
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 2 303,41 -7,25 (-0,31%) 14.12
DAX 10 865,77 -58,93 (-0,54%) 14.12
SP500 2 599,95 -50,59 (-1,91%) 14.12
FTSE 6 845,17 -32,33 (-0,47%) 14.12
CAC 4 853,70 -43,22 (-0,88%) 14.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 40,86 0,89%
PEKAO 106,50 -1,62%
PZU 43,53 -1,47%
PKNORLEN 111,75 -1,54%
KGHM 90,52 0,13%
PGNIG 6,90 2,22%
PGE 10,75 -0,46%
CDPROJEKT 143,60 -0,28%
LPP 7655,00 -2,42%
KRUK 182,00 10,17%
GETINOBLE 0,36 0,00%
CDPROJEKT 143,60 -0,28%
TAURONPE 2,27 -1,30%
JSW 66,96 0,54%
KGHM 90,52 0,13%
IDEABANK 2,34 -1,27%
FARM51 23,40 -2,50%
KREZUS 0,49 -9,26%
URSUS 1,56 1,96%
PGE 10,75 -0,46%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% X 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% X 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 771,86 zł IX 2018
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% X 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl