Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian statutu.

WZA

NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.

FMG
Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczebności RN oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej, wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez sółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,0% mdm oraz 2% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 1,8% rdr. 

Świat
06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,2% mdm s.a. oraz 2,2% rdr n.s.a. Prognoza: 0,7% mdm s.a. oraz 0,6% rdr n.s.a.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 19 pkt. Prognoza: 19,25 pkt. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy niesprzedanych towarów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

GPW
WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 4798,3 zł.

Świat
03:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2,3% rdr. Prognoza: 2,5% rdr. 

03:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 4,1%. Prognoza: 3,5% rdr. 

10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 6229,1 tys.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -10,6 pkt. Prognoza: -11 pkt.

11:00 Strefa Euro: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 17,6 mld n.s.a. oraz 12,8 mld s.a.

15:15 Stany Zjednoczone: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,3% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 67 pkt. Prognoza: 67 pkt.

GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 5.945.632 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

XTB
WZA

NWZA ws. ustanowienia nowej kadencji RN, powołania członków RN nowej kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania RN.

WZA

NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 20 z 28 czerwca 2018 ZWZ dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.

PEP
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.

Polska
10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 20% rdr. Prognoza: 20% rdr.

10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5% rdr. Prognoza: 8% rdr.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,7% mdm oraz 2,7% rdr. 

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,0%.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 2,9% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 2% rdr. Prognoza: 2,1% rdr.

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: -1,7%.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1249 tys. Prognoza: 1280 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1282 tys. PrognozaL 1237 tys. 

20:00 Stany Zjednoczone: Protokół z posiedzenia FOMC
Makro

Okres: wrzesień.

GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, dalszego istnienia spółki, przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia, zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

FMG
Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Świat
Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 22,9 pkt. Prognoza: 20 pkt.

Strefa Euro: Szczyt Unii Europejskiej 
Makro

        

01:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -438,4 mld. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 214 tys. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,4%. Prognoza: 0,5%.

GPW
WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu i RN oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,9% mdm oraz 9% rdr. 

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,3% rdr.

04:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,3% rdr. Prognoza: 5,3% rdr.

04:00 Chiny: Produkt Krajowy Brutto
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 6,7% rdr. Prognoza: 6,6% rdr.

04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 6,1% rdr. Prognoza: 6% rdr.

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 9% rdr. Prognoza: 9% rdr.

10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 21,3 mld n.s.a. oraz 31.9 mld s.a.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,34 mln. Prognoza: 5,35 mln.

Świat
03:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7% rdr.

Niedziela
Polska
Polska: Wybory samorządowe
Makro

      

-

Indeksy

WIG20 2 216,80 46,75 (2,15%) 16.10
DAX 11 776,55 162,39 (1,40%) 16.10
SP500 2 809,92 59,13 (2,15%) 16.10
FTSE 7 059,40 30,18 (0,43%) 16.10
CAC 5 173,05 77,98 (1,53%) 16.10

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
PKOBP 39,66 3,01%
KGHM 83,90 0,14%
PEKAO 103,85 2,47%
PZU 40,00 1,78%
PKNORLEN 97,64 2,26%
CDPROJEKT 165,00 4,04%
LPP 8495,00 -0,06%
CCC 215,00 3,17%
PLAY 17,14 5,67%
PGE 10,05 2,34%
CDPROJEKT 165,00 4,04%
FARM51 32,95 -2,23%
KREZUS 1,46 14,96%
JSW 68,24 2,62%
KGHM 83,90 0,14%
TAURONPE 1,83 0,55%
11BIT 323,00 -3,00%
PLAYWAY 129,50 4,44%
PGE 10,05 2,34%
ENERGA 8,20 2,37%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% VIII 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 5,0% VIII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl