Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA

Świat
16:00 USA: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 71 pkt. Prognoza 71 pkt

18:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland
Makro

Loretta Mester

Wtorek
GPW
ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 kodeksu spółek handlowych.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia nowej strategii spółki, odwołania i powołania członka RN oraz zmian statutu.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Finergis Investments i Marka Górskiego.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

Prawa poboru

Zakonczenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Świat
10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego n.s.a.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 25,7 mld EUR

14:30 USA: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1391 tys. Prognoza: 1385 tys. 

14:30 USA: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1256 tys. Prognoza: 1300 tys. 

15:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

John Williams

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN i powołania członka RN, programu motywacyjnego na lata 2019-2022, emisji warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Świat
00:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; -124,8 mld JPY

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.

WZA

NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5084,56 PLN

10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 6386 tys. 

Świat
09:20 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

14:30 USA: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5,6 pkt. Prognoza: 7,2 pkt

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 225 tys.

14:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland 
Makro

Loretta Mester

16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,38 mln. Prognoza: 5,43 mln

17:50 USA: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland
Makro

Loretta Mester

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja korekty raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania członków RN oraz powołania członków RN na nową kadencję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B2.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,6% rdr. Prognoza: 2,6% rdr

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 7,6% rdr

Świat
00:30 Japonia: Inflacja bazowa CPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,3% rdr

01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 48,4 pkt

08:00 Niemcy: PKB n.s.a., fin. 
Makro

Okres: III kw. Poporzednia wartość: -0,2% rdr. Prognoza: 0,1% rdr

09:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne prezes ECB
Makro

Christine Lagarde

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst
Makro

Okres: listpoad. Poprzednia wartość: 51,6 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,1%. Prognoza: 1,0% 

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,2 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 45,9 pkt

14:00 Niemcy: Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku 
Makro

Jens Weidmann

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 51,3 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 50,6 pkt

19:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 229,92 -3,95 (-0,18%) 18.11
DAX 13 207,01 -34,74 (-0,26%) 18.11
SP500 3 122,03 1,57 (0,05%) 18.11
FTSE 7 307,70 4,76 (0,07%) 18.11
CAC 5 929,79 -9,48 (-0,16%) 18.11

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
PKOBP 37,8800 -0,86%
PKNORLEN 101,5500 -0,73%
PZU 38,8100 0,81%
KGHM 95,2800 0,61%
PEKAO 103,5000 -0,48%
CDPROJEKT 265,7000 1,22%
LOTOS 89,2000 -1,98%
DINOPL 141,9000 2,01%
PGE 8,7900 -3,53%
PLAY 31,7400 1,41%
JSW 20,36 0,39%
CDPROJEKT 265,70 1,22%
GETIN 1,87 6,38%
KGHM 95,28 0,61%
CIGAMES 0,89 0,56%
TAURONPE 1,81 -2,94%
COLUMBUS 12,30 -13,99%
PGE 8,79 -3,53%
IDEABANK 3,02 2,54%
PZU 38,81 0,81%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,5% X 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.