Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. uzupełnienia w składzie RN oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

WZA

NWZA ws. sprawie zmian statutu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN bieżącej kadencji, uchylenia uchwały 16 ZWZ z 25 czerwca 2013 r., zatwierdzenia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany zasad wynagradzania RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,9%. Prognoza: bez zmian.

Chiny: Nowa kredyty, CNY
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1090 mld. Prognoza: 1100 mld.

03:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 6,3% rdr. Prognoza: bez zmian.

03:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. Prognoza: 1,6% rdr.

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,8% mdm oraz 4,7% rdr. Prognoza: 2,1% mdm oraz 5,4% rdr.

11:00 Strefa Euro: Saldo bilansu handlowego
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 18,6 mld USD.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 24,4. Prognoza: 20,7

GPW
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Mespila Investments Limited po cenie 59 zł za akcję.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej spółk, dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień akcjom.

Polska
14:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, r/r
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 4,6%. Prognoza 4,6%.

14:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie, r/r
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 6,6%. Prognoza: 6,2%.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm oraz 2,9% rdr. Prognoza: 0,3% mdm oraz 3% rdr.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 17. Prognoza: 19,5.

12:15 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE
Makro

Mark Carney

15:15 Stany Zjednoczone: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,9% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 64. Prognoza: bez zmian.

GPW
WZA

NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. powołania nowych członków RN.

WZA

NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Polska
14:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7,6% rdr oraz 1,2% mdm. Prognoza: 7,9% rdr oraz -1% mdm.

14:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,8% rdr oraz 5,9% mdm. Prognoza: 5,2% rdr oraz 6,7% mdm.

14:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa, r/r
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 23,5%. Prognoza: 18,1%.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,3%. Prognoza: bez zmian.

14:00 Stany Zjednocznone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

14:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1272 tys. Prognoza: 1255 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1180 tys. Prognoza: 1175 tys.

20:00 Stany Zjednoczone: Beżowa Księga
Makro

Okres: październik.

GPW
PZU
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.

WZA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 euro na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany w statucie, zmiany w Regulaminie RN, zmiany w składzie RN (odwołanie, powołanie), ustalenia liczby członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

PGO
WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Świat
01:50 Japonia: Saldo bilansu handlowego, JPY
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 112,6 mld. Prognoza: 560 mld.

04:00 Chiny: Produkt Krajowy Brutto
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 1,7% kdk oraz 6,9% rdr. Prognoza: 1,7% kdk oraz 6,8% rdr

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 10,1% rdr. Prognoza: 10,2% rdr.

04:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7,8% rdr. Prognoza: 7,7% rdr.

04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 6,0% rdr. Prognoza: 6,2% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 243 tys. Prognoza: 240 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 23,8 pkt. Prognoza: 20 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,4%. Prognoza: 0,2%.

GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 867 akcji zwykłych na okaziciela.

LPP
WZA

NWZA ws. odwołania dotychczasowego składu RN, powołania nowego składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN z tytułu pełnionych funkcji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN IX kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. odwołania jednego z członków RN oraz powołania nowego członka RN.

NWZA ws. zmian w statucie oraz powołania członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Wskaźniki koniunktury gospodarczej
GUS

Okres: październik.

Świat
Czechy: Wybory parlamentarne
Makro

a

10:00 Strefa Euro: Saldo bilansu płatniczego
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 25,1 mld.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,35 mln. Prognoza: 5,31 mln.

20:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland
Makro

Loretta Mester

GPW
WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Świat
Czechy: Wybory parlamentarne
Makro

a

01:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezes Fed
Makro

Janet L. Yellen

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 465,51 -1,98 (-0,08%) 20.10
DAX 12 991,28 1,18 (0,01%) 20.10
SP500 2 575,21 13,11 (0,51%) 20.10
FTSE 7 523,23 0,19 (0,00%) 20.10
CAC 5 372,38 4,09 (0,08%) 20.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 121,70 0,75%
PZU 46,94 1,38%
PEKAO 125,00 -1,54%
PKOBP 37,15 -0,64%
KGHM 122,40 -1,01%
BZWBK 360,00 -0,55%
SYNTHOS 4,84 0,83%
KRUK 270,00 0,00%
ENERGA 12,91 1,81%
LPP 7670,00 -1,06%
JSW 101,50 2,01%
CDPROJEKT 112,50 0,67%
KGHM 122,40 -1,01%
CIGAMES 1,09 -2,68%
POLIMEXMS 4,70 -4,08%
ENERGA 12,91 1,81%
PKNORLEN 121,70 0,75%
URSUS 3,87 0,26%
PZU 46,94 1,38%
TAURONPE 3,44 -1,15%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IX 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 7,0% VIII 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 501,22 zł VII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl