Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 5,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Rynek pierwotny

Zakończenie składania zapisów na Akcje Oferowane.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka RN, zmian w składzie RN oraz zbiorowej oceny odpowiedniości RN.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 27/20 ZWZ z 20 sierpnia 2020 r. oraz upoważnienia i zobowiązania zarządu do dokonania przedterminowego wykupu i umorzenia wszystkich obligacji serii N, O i P, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

VRG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2022 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2023/2024.

KGL
WZA

NWZA ws. Polityki Wynagrodzeń oraz zgodności warunków wynagradzania członków RN z Polityką Wynagrodzeń.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 285,98 70,73 (3,19%) 01.12
DAX 16 397,52 182,09 (1,12%) 01.12
SP500 4 594,63 26,83 (0,59%) 01.12
FTSE 7 529,35 75,60 (1,01%) 01.12
CAC 7 346,15 35,38 (0,48%) 01.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 49,5500 4,25%
PKNORLEN 60,6000 2,64%
PEKAO 147,8000 5,16%
KGHM 121,4000 5,29%
LPP 15590,0000 4,77%
DINOPL 456,5000 2,40%
PZU 46,7400 2,50%
ALLEGRO 29,5000 1,94%
PEPCO 23,2200 2,29%
CDPROJEKT 111,0000 1,98%
PKNORLEN 60,60 2,64%
CDPROJEKT 111,00 1,98%
JSW 41,72 5,51%
CIGAMES 2,20 -4,76%
CCC 54,92 1,14%
KGHM 121,40 5,29%
HARPER 7,76 3,47%
GREENX 2,21 -3,28%
MABION 21,48 1,80%
ALLEGRO 29,50 1,94%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.