Kalendarium rynków


-
Sobota
Niedziela
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 5,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2022/2023.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.418.551 akcji serii A oraz 75.454.870 akcji serii A.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka RN, zmian w składzie RN oraz zbiorowej oceny odpowiedniości RN.

Rynek pierwotny

Zakończenie składania zapisów na Akcje Oferowane.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 27/20 ZWZ z 20 sierpnia 2020 r. oraz upoważnienia i zobowiązania zarządu do dokonania przedterminowego wykupu i umorzenia wszystkich obligacji serii N, O i P, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii I oraz przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.404.000 akcji serii A, 220.000 akcji serii B, 180.000 akcji serii C.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 145.799 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2023/2024.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

KGL
WZA

NWZA ws. Polityki Wynagrodzeń oraz zgodności warunków wynagradzania członków RN z Polityką Wynagrodzeń.

VRG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.200.000 akcji serii A1, 2.000.000 akcji serii A2, 9.800.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C1, 4.000.000 akcji serii C2, 800.000 akcji serii D.

-

Indeksy

WIG20 2 476,82 29,50 (1,21%) 23.02
DAX 17 419,33 48,88 (0,28%) 23.02
SP500 5 088,80 1,77 (0,03%) 23.02
FTSE 7 706,28 21,79 (0,28%) 23.02
CAC 7 966,68 55,08 (0,70%) 23.02

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 56,5000 0,71%
PEKAO 173,8500 2,26%
DINOPL 479,9000 4,21%
PKNORLEN 66,1200 0,02%
LPP 18200,0000 0,44%
PZU 50,9200 2,29%
ALLEGRO 32,8700 -0,77%
INGBSK 302,5000 2,20%
KGHM 111,3500 -0,13%
SANPL 555,5000 2,59%
PKNORLEN 66,12 0,02%
CDPROJEKT 114,85 -0,52%
CCC 72,64 1,88%
JSW 43,57 -0,62%
LUBAWA 3,86 -4,41%
CIGAMES 1,58 -2,47%
KGHM 111,35 -0,13%
POLIMEXMS 4,38 5,17%
ALLEGRO 32,87 -0,77%
PEKAO 173,85 2,26%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,9% I 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 670,12 zł XI 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% I 2024
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.