Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania w skład RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.

Wtorek
GPW
FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

WZA

NWZA ws. nabycia akcji własnych spółki, zarządzenia przerwy w obradach, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK ATOM SA przez przeniesienie całego majątku spółki PAK ATOM SA na ZE PAK SA.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, połączenia spółek: „WISENET" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmowanej, ze spółką „PASSUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą oraz zmiany statutu.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczebności RN nowej kadencji, powołania członków RN nowej kadencji oraz zmiany „ Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie”.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.09.2023 r.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 11.700.000 akcji serii E oraz 6.818.689 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 do 30.06.2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki MAXIMUS (MAX) pod nazwą HONEYPAY (HPG) w związku ze zmianą firmy.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2022 - 30.06.2023.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 411,43 -11,75 (-0,48%) 21.02
DAX 17 118,12 49,69 (0,29%) 21.02
SP500 4 981,80 6,29 (0,13%) 21.02
FTSE 7 662,51 -56,70 (-0,73%) 21.02
CAC 7 812,09 16,87 (0,22%) 21.02

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
PKOBP 55,4200 0,25%
PKNORLEN 67,6100 -0,41%
PEKAO 167,9500 0,21%
PZU 49,0900 -0,55%
DINOPL 454,0000 -0,66%
KGHM 111,4000 -0,31%
LPP 16960,0000 -0,99%
CDPROJEKT 113,5000 -1,09%
ALLEGRO 31,1800 -2,13%
BUDIMEX 713,0000 3,18%
PKNORLEN 67,61 -0,41%
CDPROJEKT 113,50 -1,09%
LUBAWA 3,90 -0,05%
JSW 43,49 -0,57%
KGHM 111,40 -0,31%
XTB 46,42 -1,40%
CCC 67,60 -1,17%
ENERGA 11,90 -0,83%
PKOBP 55,42 0,25%
CANNABIS 0,62 1,81%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,9% I 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 670,12 zł XI 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% I 2024
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.