Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz wyboru członków RN.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Focusly sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek, połączenia ze spółką Benefit Partners sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Prawa poboru

Rozpoczęcie zapisów na akcje serii H.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie składania zapisów na Akcje Oferowane.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia kooptacji Pani Agnieszki Motyl do składu RN.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Jakubasa, Multico, Jakubas Investment i FIP 11 FIZAN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz zmiany uchwały numer 4 z dnia 28 sierpnia 2020 roku NWZ w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego.

WZA

NWZA ws. podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2022”.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Prawa poboru

Zakończenie zapisów na akcje serii H.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.162 akcje zwykłe na okaziciela serii K.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 313,32 7,27 (0,32%) 17:15
DAX 16 794,43 35,21 (0,21%) 17:39
SP500 4 618,20 13,83 (0,30%) 20:23
FTSE 7 544,89 -9,58 (-0,13%) 17:36
CAC 7 551,53 24,98 (0,33%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 63,3700 2,19%
PKOBP 49,5100 -0,06%
PEKAO 146,8000 -0,54%
KGHM 118,4500 0,42%
PZU 47,4000 -1,58%
ALLEGRO 30,1400 -0,28%
CDPROJEKT 113,8500 1,52%
DINOPL 461,1000 1,50%
LPP 16360,0000 0,62%
SANPL 514,0000 0,69%
CDPROJEKT 113,85 1,52%
PKNORLEN 63,37 2,19%
JSW 44,72 -0,42%
CIGAMES 2,24 -3,03%
GREENX 2,38 4,85%
POLIMEXMS 4,18 -0,12%
TSGAMES 100,70 0,70%
KGHM 118,45 0,42%
MABION 19,44 -2,36%
CCC 58,34 -1,39%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.