Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 149.150 akcji serii F, 350.000 akcji serii G, 137.100 akcji serii K.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki GETBACK (GBK) pod nazwą CAPITEA (CAP) w związku ze zmianą firmy.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Jakubasa, Multico, Jakubas Investment i FIP 11 FIZAN.

WZA

NWZA ws. przedstawienia żądania akcjonariusza spółki – AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania p. Piotra Pągowskiego na członka RN oraz powołania p. Piotra Pągowskiego do pełnienia funkcji członka RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.

WZA

NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

KBJ
WZA

NWZA ws. połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką „BTech” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 5 NWZA z 26.10.2022 r.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, odwołania i powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki.

WZA

NWZA ws. sprostowania oczywistych błędów w treści uchwały nr 7 ZWZ z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iCotton.

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 411,43 -11,75 (-0,48%) 17:15
DAX 17 118,12 49,69 (0,29%) 17:39
SP500 4 981,80 6,29 (0,13%) 22:07
FTSE 7 662,51 -56,70 (-0,73%) 17:36
CAC 7 812,09 16,87 (0,22%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKOBP 55,4200 0,25%
PKNORLEN 67,6100 -0,41%
PEKAO 167,9500 0,21%
PZU 49,0900 -0,55%
DINOPL 454,0000 -0,66%
KGHM 111,4000 -0,31%
LPP 16960,0000 -0,99%
CDPROJEKT 113,5000 -1,09%
ALLEGRO 31,1800 -2,13%
BUDIMEX 713,0000 3,18%
PKNORLEN 67,61 -0,41%
CDPROJEKT 113,50 -1,09%
LUBAWA 3,90 -0,05%
JSW 43,49 -0,57%
KGHM 111,40 -0,31%
XTB 46,42 -1,40%
CCC 67,60 -1,17%
ENERGA 11,90 -0,83%
PKOBP 55,42 0,25%
CANNABIS 0,62 1,81%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,9% I 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 670,12 zł XI 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% I 2024
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.