Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.001.300 akcji serii A, 14.305 akcji serii B, 70.050 akcji serii C. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

BVT
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 21, 22 i 23 ZWZ z 17 lipca 2023 r., zmiany firmy spółki, zmian statutu oraz wyrażenia zgody za zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 22 ZWZ z 17 maja 2023 roku oraz utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii D w transzy dużych inwestorów. Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w transzy małych inwestorów.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.027.342 akcje spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

WZA

NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

GPW
WZA

NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 20 czerwca 2023 roku, rozdystrybuowania akcji skupionych w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2022, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.007.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

GPW
WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

GPW
Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.380.000 akcji serii A, 178.775 akcji serii B, 25.000 akcji serii C, 22.294 akcji serii D, 49.995 akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy 1,25 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN i udzielenia im absolutorium, określenia liczby członków RN, wyboru członków RN oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja korekt raportów za I i II kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 309,81 11,03 (0,48%) 06.12
DAX 16 656,44 123,33 (0,75%) 06.12
SP500 4 549,34 -17,84 (-0,39%) 06.12
FTSE 7 515,38 25,54 (0,34%) 06.12
CAC 7 435,99 49,00 (0,66%) 06.12

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
PZU 48,9000 2,07%
PKNORLEN 61,3100 1,62%
PKOBP 49,4300 0,26%
PEKAO 146,4500 -0,27%
PEPCO 24,7000 0,73%
DINOPL 468,5000 0,54%
LPP 16310,0000 0,06%
KGHM 119,4000 0,51%
ALLEGRO 30,3150 0,05%
CCC 59,1200 -1,20%
PKNORLEN 61,31 1,62%
CDPROJEKT 108,50 0,70%
NEWAG 21,50 -6,52%
CCC 59,12 -1,20%
JSW 42,03 2,01%
MABION 20,40 -5,56%
PEPCO 24,70 0,73%
CIGAMES 2,27 0,66%
KGHM 119,40 0,51%
ALLEGRO 30,32 0,05%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.