Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,081 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 18.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy dużych inwestorów.

WZA

NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 42.500.000 akcji serii A, 7.500.000 akcji serii B, 15.000.000 akcji serii C, 1.500.000 akcji serii D, 383.012 akcji serii E, 463.792 akcje serii E1. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

WZA

NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami zarządu, w których członkowie zarządu będą występować jako pożyczkodawcy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

GPW
WZA

NWZA ws. połączenia spółek Lukardi S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki z Cosmex S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

CFI
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 285,98 70,73 (3,19%) 01.12
DAX 16 397,52 182,09 (1,12%) 01.12
SP500 4 594,63 26,83 (0,59%) 01.12
FTSE 7 529,35 75,60 (1,01%) 01.12
CAC 7 346,15 35,38 (0,48%) 01.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 49,5500 4,25%
PKNORLEN 60,6000 2,64%
PEKAO 147,8000 5,16%
KGHM 121,4000 5,29%
LPP 15590,0000 4,77%
DINOPL 456,5000 2,40%
PZU 46,7400 2,50%
ALLEGRO 29,5000 1,94%
PEPCO 23,2200 2,29%
CDPROJEKT 111,0000 1,98%
PKNORLEN 60,60 2,64%
CDPROJEKT 111,00 1,98%
JSW 41,72 5,51%
CIGAMES 2,20 -4,76%
CCC 54,92 1,14%
KGHM 121,40 5,29%
HARPER 7,76 3,47%
GREENX 2,21 -3,28%
MABION 21,48 1,80%
ALLEGRO 29,50 1,94%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.