Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

EC2
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 903.085 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2022 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów i transzy dużych inwestorów.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

PEP
Prawa poboru

Ostatni dzień notowania praw poboru.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 10.100.000 akcji serii A, 1.257.861 akcji serii C, 503.145 akcji serii D, 1.176.470 akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy 0,14 zł na akcję dla posiadaczy akcji serii A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 183.088 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półroczny 2023 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

PZU
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.

TIM
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,17 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iCotton.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz utworzenia programu motywacyjnego.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 16/06/2023 ZWZA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

PEP
Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 i III kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 41 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,17 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.316 akcji serii G, 93.000 akcji serii I, 66.000 akcji serii J.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów za lata 2018, 2019 i 2020.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanych raportów za I i II kwartał 2023 roku oraz raportu za 2022 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 285,98 70,73 (3,19%) 01.12
DAX 16 397,52 182,09 (1,12%) 01.12
SP500 4 594,63 26,83 (0,59%) 01.12
FTSE 7 529,35 75,60 (1,01%) 01.12
CAC 7 346,15 35,38 (0,48%) 01.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 49,5500 4,25%
PKNORLEN 60,6000 2,64%
PEKAO 147,8000 5,16%
KGHM 121,4000 5,29%
LPP 15590,0000 4,77%
DINOPL 456,5000 2,40%
PZU 46,7400 2,50%
ALLEGRO 29,5000 1,94%
PEPCO 23,2200 2,29%
CDPROJEKT 111,0000 1,98%
PKNORLEN 60,60 2,64%
CDPROJEKT 111,00 1,98%
CIGAMES 2,20 -4,76%
JSW 41,72 5,51%
CCC 54,92 1,14%
KGHM 121,40 5,29%
HARPER 7,76 3,47%
MABION 21,48 1,80%
GREENX 2,21 -3,28%
PEPCO 23,22 2,29%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.