Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 700.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 7.000 akcji serii D.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały o kapitale docelowym, zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P i R w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 853.659 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2022 rok.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

VRG
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru członków RN na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 39.462.332 akcje zwykłe na okaziciela serii X.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,51 zł na akcję.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, stosowania przez spółkę MSR oraz MSSF, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”, wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RN i zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

VRG
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,95 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

CDA
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

PEP
Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowania praw poboru.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Piątek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję zwykłą i 0,33 zł na akcję uprzywilejowaną.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,95 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod nazwą TEXT (TXT) w związku ze zmianą firmy.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

Rynek pierwotny

Budowa księgi popytu na akcje nowej emisji dla inwestorów w transzy dużych inwestorów.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 285,98 70,73 (3,19%) 01.12
DAX 16 397,52 182,09 (1,12%) 01.12
SP500 4 594,63 26,83 (0,59%) 01.12
FTSE 7 529,35 75,60 (1,01%) 01.12
CAC 7 346,15 35,38 (0,48%) 01.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 49,5500 4,25%
PKNORLEN 60,6000 2,64%
PEKAO 147,8000 5,16%
KGHM 121,4000 5,29%
LPP 15590,0000 4,77%
DINOPL 456,5000 2,40%
PZU 46,7400 2,50%
ALLEGRO 29,5000 1,94%
PEPCO 23,2200 2,29%
CDPROJEKT 111,0000 1,98%
PKNORLEN 60,60 2,64%
CDPROJEKT 111,00 1,98%
JSW 41,72 5,51%
CIGAMES 2,20 -4,76%
CCC 54,92 1,14%
KGHM 121,40 5,29%
HARPER 7,76 3,47%
GREENX 2,21 -3,28%
MABION 21,48 1,80%
ALLEGRO 29,50 1,94%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.