Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2022).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN nowej kadencji.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022.

R22
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

CEZ
WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. starty za rok obrotowy 2022.

MOJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,75 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022).

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za okres od dnia 1.01.2022 do 31.12.2022.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Odwołanie oferty publicznej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 896.848 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

TIM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz straty za lata obrotowe 2016-2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

INC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, wypłaty dywidendy z zatrzymanych w spółce zysków z lat poprzednich, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,56 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,75 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,01 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za 2022 rok oraz ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 18.04.2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.706.666 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

VRG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

IMS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

OEX
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. i wysokości dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz za lata ubiegłe.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2022 r.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

CFG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022.

ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i podziału zysku.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,41 zł na akcję.

CDA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,46 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 145 CZK na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. korekty kwoty zysku netto za rok 2021, przeznaczenia zysku netto za rok 2022 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

BPC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2022r.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia wynikiem finansowym za 2022r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.

VEE
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty oraz przeznaczenia zysku netto wynikającego z korekty błędu roku 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 203.000 akcji serii B, 66.000 akcji serii C.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

DGA
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

APS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

XTB
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

CMI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

M4B
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2022.

LPP
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.02.2022-31.01.2023.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

MSM
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WAT
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty za rok 2022 oraz rozliczenia z kapitału zapasowego zysków i strat z lat poprzednich.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i lata ubiegłe.

WZA

ZWZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat powstałych w roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podjęcia uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku, podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

BSH
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok obrotowy.

SFD
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,69 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

CDA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,46 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,17 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 145 CZK na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2022/2023.

WZA

NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, wyboru członka RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii X w ramach wykonywania prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 82 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 949,25 -0,31 (-0,02%) 22.09
DAX 15 557,29 -14,57 (-0,09%) 22.09
SP500 4 320,06 -9,94 (-0,23%) 22.09
FTSE 7 683,91 5,29 (0,07%) 22.09
CAC 7 184,82 -29,08 (-0,40%) 22.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 60,8000 2,01%
PZU 41,2500 0,51%
PKOBP 34,5900 -1,96%
ALLEGRO 29,8250 -0,23%
DINOPL 373,8000 0,19%
LPP 13790,0000 5,35%
PEKAO 99,1600 -1,82%
PEPCO 26,1200 -0,08%
KGHM 111,4500 -0,22%
CDPROJEKT 148,7000 0,07%
CDPROJEKT 148,70 0,07%
PKNORLEN 60,80 2,01%
JSW 44,81 0,70%
CIGAMES 6,30 5,00%
GREENX 2,77 -2,12%
POLIMEXMS 4,29 -1,49%
BUMECH 28,80 0,14%
KGHM 111,45 -0,22%
SNTVERSE 5,32 1,33%
ALLEGRO 29,82 -0,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 10,8% VII 2023
PKB rdr 2,0% IV kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 181,67 zł V 2023
Produkcja przemysłowa rdr -2,0% VIII 2023
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.