Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

LPP
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2022.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2022.

KCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2022 r.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

IU
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.053.975 akcji zwykłych.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 269.389 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 i terminów dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 269.389 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 401.674 akcji serii J, 235.530 akcji serii K, 384.358 akcji L.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 r., wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

GTC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

EC2
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych spółki w 2022 roku.

ERG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii H, 107.097.917 akcji serii J, 2.500.000 akcji serii K, 850.000 akcji serii L, 1.561.500 akcji serii M.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego w 2022 roku.

BOS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022.

IDH
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments sp. z o.o.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS z 78,69 zł na 82 zł za sztukę.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. i wypłaty dywidendy.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 949,25 -0,31 (-0,02%) 22.09
DAX 15 557,29 -14,57 (-0,09%) 22.09
SP500 4 320,06 -9,94 (-0,23%) 22.09
FTSE 7 683,91 5,29 (0,07%) 22.09
CAC 7 184,82 -29,08 (-0,40%) 22.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 60,8000 2,01%
PZU 41,2500 0,51%
PKOBP 34,5900 -1,96%
ALLEGRO 29,8250 -0,23%
DINOPL 373,8000 0,19%
LPP 13790,0000 5,35%
PEKAO 99,1600 -1,82%
PEPCO 26,1200 -0,08%
KGHM 111,4500 -0,22%
CDPROJEKT 148,7000 0,07%
CDPROJEKT 148,70 0,07%
PKNORLEN 60,80 2,01%
JSW 44,81 0,70%
CIGAMES 6,30 5,00%
GREENX 2,77 -2,12%
POLIMEXMS 4,29 -1,49%
BUMECH 28,80 0,14%
KGHM 111,45 -0,22%
SNTVERSE 5,32 1,33%
ALLEGRO 29,82 -0,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 10,8% VII 2023
PKB rdr 2,0% IV kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 181,67 zł V 2023
Produkcja przemysłowa rdr -2,0% VIII 2023
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.