Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.

CCC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13,69 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 191.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 39.725 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

CDA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,33 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,33 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej w 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2022 na wypłat dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku 2022/2023.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji serii AG, 50.000 akcji serii AH, 50.000 akcji serii AI.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 BGN na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 13,69 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 BGN na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.066 akcji serii D oraz 2.774 akcje serii F.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS z 82 zł na 78,69 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

JSW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

KGL
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 285,98 70,73 (3,19%) 01.12
DAX 16 397,52 182,09 (1,12%) 01.12
SP500 4 594,63 26,83 (0,59%) 01.12
FTSE 7 529,35 75,60 (1,01%) 01.12
CAC 7 346,15 35,38 (0,48%) 01.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 49,5500 4,25%
PKNORLEN 60,6000 2,64%
PEKAO 147,8000 5,16%
KGHM 121,4000 5,29%
LPP 15590,0000 4,77%
DINOPL 456,5000 2,40%
PZU 46,7400 2,50%
ALLEGRO 29,5000 1,94%
PEPCO 23,2200 2,29%
CDPROJEKT 111,0000 1,98%
PKNORLEN 60,60 2,64%
CDPROJEKT 111,00 1,98%
JSW 41,72 5,51%
CIGAMES 2,20 -4,76%
CCC 54,92 1,14%
KGHM 121,40 5,29%
HARPER 7,76 3,47%
GREENX 2,21 -3,28%
MABION 21,48 1,80%
ALLEGRO 29,50 1,94%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 6,5% XI 2023
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,1% V 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 368,97 zł VIII 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% X 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.