Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2022-2024, emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2022 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian w składzie RN i in.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 48.810 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, przedłużenia okresu upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. przekształcenia spółki w spółkę europejską (SE), ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmiany polityki wynagrodzeń, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołania i odwołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku, odwołania i powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany regulaminu RN oraz wynagrodzenia dla Sekretarza Komitetu Audytu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, wprowadzenia zmian w statucie, określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców RN, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA

IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022, w wysokości 0,22 zł na akcję.

Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Piątek
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 711,32 4,03 (0,24%) 16:03
DAX 15 234,55 18,36 (0,12%) 16:02
SP500 4 001,77 64,80 (1,65%) 16:02
FTSE 7 523,32 -43,52 (-0,58%) 16:02
CAC 7 143,36 12,24 (0,17%) 16:02

Notowania akcji

dzisiaj, 15:49 dzisiaj, 15:49 dzisiaj, 15:49
CDPROJEKT 111,2400 -1,37%
DINOPL 403,5000 -2,70%
PKNORLEN 57,5600 -0,24%
PEKAO 80,7200 -0,59%
KGHM 116,6000 -1,73%
PKOBP 27,3900 -0,62%
JSW 46,1400 -1,16%
ALLEGRO 26,2900 0,10%
PZU 32,7700 -0,12%
COGNOR 10,2600 7,21%
GREENX 1,79 0,34%
PKNORLEN 57,56 -0,24%
BOGDANKA 39,22 1,40%
ALLEGRO 26,29 0,10%
JSW 46,14 -1,16%
CDPROJEKT 111,24 -1,37%
BIOMEDLUB 5,50 -1,58%
KGHM 116,60 -1,73%
PKOBP 27,39 -0,62%
ALIOR 34,42 0,38%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 18,4% II 2023
PKB rdr 2,0% IV kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,5% I 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 329,96 zł XII 2022
Produkcja przemysłowa rdr -1,2% II 2023
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.