Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej oraz wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wtorek
GPW
FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w składzie zarządu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.375.916 akcji zwykłych na okaziciela.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2021-30.06.2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.322.464 akcji zwykłych na okaziciela.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały NWZ nr 4 z dnia 11 maja 2022 r., powołania członka RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN w miejsce ustępującego członka na czas do końca trwania obecnie kadencji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia umorzonych akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.560 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do opracowania i przyjęcia nowej strategii rozwoju spółki

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D.

Piątek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 906,13 2,34 (0,12%) 03.02
DAX 15 476,43 -32,76 (-0,21%) 03.02
SP500 4 136,48 -43,28 (-1,04%) 03.02
FTSE 7 901,80 81,64 (1,04%) 03.02
CAC 7 233,94 67,67 (0,94%) 03.02

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 31,5050 1,40%
KGHM 137,7500 -2,62%
PEKAO 93,4000 1,15%
PKOBP 32,7200 1,14%
PKNORLEN 63,0400 -0,82%
DINOPL 385,9000 1,55%
JSW 57,6200 -4,76%
CDPROJEKT 146,8000 0,70%
PEPCO 43,3600 0,84%
PZU 37,2000 0,08%
GREENX 2,34 2,40%
PKNORLEN 63,04 -0,82%
BOGDANKA 52,10 -0,67%
ALLEGRO 31,50 1,40%
JSW 57,62 -4,76%
CDPROJEKT 146,80 0,70%
BIOMEDLUB 6,07 -0,23%
KGHM 137,75 -2,62%
PKOBP 32,72 1,14%
ALIOR 40,20 0,98%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 16,6% XII 2022
PKB rdr 3,6% III kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 687,92 zł X 2022
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% XII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.