Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję zwykłą i 0,30 zł na akcję uprzywilejowaną.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Makrum Development Sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

GPW
KME
WZA

NWZA ws. zaprzestania stosowania MSR oraz MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń członków zarządu oraz RN, zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, rozwiązania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.

KBJ
WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

GPW
CCC
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w II fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Niedziela
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 1 377,91 -2,19 (-0,16%) 30.09
DAX 12 114,36 138,81 (1,16%) 30.09
SP500 3 585,62 -54,85 (-1,51%) 30.09
FTSE 6 893,81 12,22 (0,18%) 30.09
CAC 5 762,34 85,47 (1,51%) 30.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 21,5450 -2,00%
DINOPL 302,0000 -0,33%
PKOBP 21,8400 0,41%
PEKAO 60,7000 -0,78%
PKNORLEN 53,5400 0,26%
CDPROJEKT 100,2000 1,60%
PZU 23,1600 -4,22%
KGHM 87,6600 3,91%
LPP 7795,0000 -0,13%
PGNIG 4,8780 0,31%
GETINOBLE 0,15 -0,94%
PZU 23,16 -4,22%
CDPROJEKT 100,20 1,60%
ALLEGRO 21,55 -2,00%
JSW 33,34 1,03%
PKNORLEN 53,54 0,26%
KGHM 87,66 3,91%
PKOBP 21,84 0,41%
BUMECH 47,08 -9,46%
MABION 20,61 2,90%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,2% IX 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.