Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję zwykłą i 0,30 zł na akcję uprzywilejowaną.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Makrum Development Sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń członków zarządu oraz RN, zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.

KME
WZA

NWZA ws. zaprzestania stosowania MSR oraz MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

GPW
KBJ
WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, rozwiązania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii X w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2022 roku.

GPW
WZA

NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

CCC
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w II fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 32/06/2022 ZWZ z 30 czerwca 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.

Niedziela
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 1 405,21 -12,61 (-0,89%) 07.10
DAX 12 273,00 -197,78 (-1,59%) 07.10
SP500 3 639,66 -104,86 (-2,80%) 07.10
FTSE 6 991,09 -6,18 (-0,09%) 07.10
CAC 5 866,94 -69,48 (-1,17%) 07.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PEKAO 63,8800 1,88%
CDPROJEKT 116,2200 4,20%
ALLEGRO 20,0900 -2,40%
PKOBP 22,2000 0,41%
PKNORLEN 53,6400 -2,69%
DINOPL 302,2000 -1,24%
KGHM 91,0000 -1,30%
PZU 23,7100 -1,62%
BUMECH 69,0000 11,38%
LPP 8250,0000 -0,30%
CDPROJEKT 116,22 4,20%
JSW 36,30 1,68%
KGHM 91,00 -1,30%
ALLEGRO 20,09 -2,40%
PKNORLEN 53,64 -2,69%
BUMECH 69,00 11,38%
PKOBP 22,20 0,41%
PZU 23,71 -1,62%
SUNEX 19,00 10,47%
BIOMEDLUB 5,75 0,52%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,2% IX 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.