Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

GPW
WZA

NWZA ws. ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 10 zł i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 grudnia 2022 r. poprzez zmianę uchwał WZ nr 5 i 6 z 26 czerwca 2020 r. oraz uchwały WZ nr 2 z 2 grudnia 2020 r., zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021/2022.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.

WZA

NWZA ws. połączenia z Sestore Sp. z o.o., połączenia z FIXFM S.A., wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd. oraz zmiany statutu.

GTC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 2 zł na akcję.

GPW
Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.

WZA

NWZA ws. zmian statutu.

PZU
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,94 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 449,81 62,85 (4,53%) 04.10
DAX 12 670,48 461,00 (3,78%) 04.10
SP500 3 790,93 112,50 (3,06%) 04.10
FTSE 7 086,46 177,70 (2,57%) 04.10
CAC 6 039,69 245,54 (4,24%) 04.10

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
ALLEGRO 21,8800 3,04%
DINOPL 307,5000 2,50%
CDPROJEKT 108,4000 2,90%
PKNORLEN 55,8400 5,60%
KGHM 97,0000 4,39%
PKOBP 22,9400 5,23%
PZU 24,9200 5,64%
LPP 8180,0000 5,75%
PEKAO 63,7000 6,10%
JSW 36,6000 4,15%
CDPROJEKT 108,40 2,90%
JSW 36,60 4,15%
KGHM 97,00 4,39%
PKNORLEN 55,84 5,60%
BUMECH 60,40 4,32%
PZU 24,92 5,64%
ALLEGRO 21,88 3,04%
PKOBP 22,94 5,23%
MEDICALG 10,40 -5,45%
BIOMEDLUB 6,19 3,31%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,2% IX 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.