Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

3LP
Rynek pierwotny

Odwołanie oferty publicznej akcji serii E.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

MCI
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/03/2021 NWZ z dnia 16 marca 2021 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073).

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przyszłych, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przyszłych oraz dalszego istnienia spółki.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półroczny 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

BPC
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu, utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

PZU
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PZU
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,94 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Piątek
GPW
FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.

IMS
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.195.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 435,37 -23,44 (-1,61%) 28.09
DAX 12 183,28 43,60 (0,36%) 28.09
SP500 3 719,04 71,75 (1,97%) 28.09
FTSE 7 005,39 20,80 (0,30%) 28.09
CAC 5 765,01 11,19 (0,19%) 28.09

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
KGHM 84,2200 -1,10%
PKOBP 22,4600 -1,10%
PZU 25,8900 1,33%
CDPROJEKT 105,7600 1,63%
DINOPL 318,1000 -2,24%
PKNORLEN 54,4000 1,57%
PEKAO 63,1200 -2,20%
ALLEGRO 24,5000 -3,18%
LPP 8180,0000 -4,99%
JSW 33,8200 0,83%
CDPROJEKT 105,76 1,63%
JSW 33,82 0,83%
PKNORLEN 54,40 1,57%
KGHM 84,22 -1,10%
BUMECH 52,50 -3,85%
PZU 25,89 1,33%
BIOMEDLUB 6,36 -2,12%
PKOBP 22,46 -1,10%
ALLEGRO 24,50 -3,18%
PGNIG 5,00 1,32%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 16,1% VIII 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.