Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

3LP
Rynek pierwotny

Odwołanie oferty publicznej akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

MCI
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073).

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/03/2021 NWZ z dnia 16 marca 2021 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przyszłych, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przyszłych oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półroczny 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

PZU
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu, utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

BPC
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

BPC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,0015 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

PZU
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,94 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

IMS
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.195.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

BPC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0015 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 729,38 -6,28 (-0,36%) 09:41
DAX 14 275,95 14,76 (0,10%) 09:34
SP500 3 933,92 -7,34 (-0,19%) 07.12
FTSE 7 486,90 -2,29 (-0,03%) 09:34
CAC 6 667,37 6,78 (0,10%) 09:34

Notowania akcji

dzisiaj, 9:28 dzisiaj, 9:28 dzisiaj, 9:28
PKNORLEN 63,9600 -1,02%
DINOPL 355,0000 1,08%
ALLEGRO 24,7050 -0,48%
KGHM 120,0000 -0,12%
PKOBP 28,5400 -0,66%
CDPROJEKT 129,0400 0,42%
JSW 56,4000 0,07%
PZU 31,8400 -0,53%
ASBIS 24,8000 -2,13%
PEKAO 83,0600 -0,57%
CDPROJEKT 128,50 0,00%
PKNORLEN 63,80 -1,27%
ALLEGRO 24,70 -0,50%
KGHM 119,60 -0,46%
BIOMEDLUB 5,82 -0,61%
ASBIS 24,58 -3,00%
JSW 56,50 0,25%
MABION 22,85 0,18%
PKOBP 28,50 -0,80%
PZU 31,83 -0,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,4% XI 2022
PKB rdr 3,6% III kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% XI 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 687,92 zł X 2022
Produkcja przemysłowa rdr 6,8% X 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.