Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,51 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki INVISTA (INV) pod nazwą NTCAPITAL (NTC) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

GTC
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,32 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,51 zł na akcję.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,32 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,41 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez SCR-Sibelco po cenie 23 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia z Sestore Sp. z o.o., połączenia z FIXFM S.A., wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd. oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Czwartek
GPW
MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment S.A. oraz DKR Echo Investment sp. z o.o.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Piątek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

LPP
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na emisję obligacji i euroobligacji.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2021.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

MCI
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

Sobota
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 377,91 -2,19 (-0,16%) 30.09
DAX 12 114,36 138,81 (1,16%) 30.09
SP500 3 585,62 -54,85 (-1,51%) 30.09
FTSE 6 893,81 12,22 (0,18%) 30.09
CAC 5 762,34 85,47 (1,51%) 30.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 21,5450 -2,00%
DINOPL 302,0000 -0,33%
PKOBP 21,8400 0,41%
PEKAO 60,7000 -0,78%
PKNORLEN 53,5400 0,26%
CDPROJEKT 100,2000 1,60%
PZU 23,1600 -4,22%
KGHM 87,6600 3,91%
LPP 7795,0000 -0,13%
PGNIG 4,8780 0,31%
GETINOBLE 0,15 -0,94%
PZU 23,16 -4,22%
CDPROJEKT 100,20 1,60%
ALLEGRO 21,55 -2,00%
JSW 33,34 1,03%
PKNORLEN 53,54 0,26%
KGHM 87,66 3,91%
PKOBP 21,84 0,41%
BUMECH 47,08 -9,46%
MABION 20,61 2,90%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,2% IX 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.