Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany siedziby spółki i siedziby zarządu spółki i zatwierdzenie przeniesienia siedziby spółki oraz zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej, zmiany statutu, wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji spółki po przeniesieniu siedziby do Polski oraz zmiany składu osobowego RN poprzez powołanie dodatkowych członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

S4E
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia Lokum Deweloper S.A. oraz Lokum Investment S.à r.l.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,79 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MP Inwestors S.a r.l. oraz Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółki w transakcjach nabywania akcji własnych od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami zarządu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

M4B
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Efecte Oyj.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 405,21 -12,61 (-0,89%) 07.10
DAX 12 273,00 -197,78 (-1,59%) 07.10
SP500 3 639,66 -104,86 (-2,80%) 07.10
FTSE 6 991,09 -6,18 (-0,09%) 07.10
CAC 5 866,94 -69,48 (-1,17%) 07.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PEKAO 63,8800 1,88%
CDPROJEKT 116,2200 4,20%
ALLEGRO 20,0900 -2,40%
PKOBP 22,2000 0,41%
PKNORLEN 53,6400 -2,69%
DINOPL 302,2000 -1,24%
KGHM 91,0000 -1,30%
PZU 23,7100 -1,62%
BUMECH 69,0000 11,38%
LPP 8250,0000 -0,30%
CDPROJEKT 116,22 4,20%
JSW 36,30 1,68%
KGHM 91,00 -1,30%
ALLEGRO 20,09 -2,40%
PKNORLEN 53,64 -2,69%
BUMECH 69,00 11,38%
PKOBP 22,20 0,41%
PZU 23,71 -1,62%
SUNEX 19,00 10,47%
BIOMEDLUB 5,75 0,52%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,2% IX 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.