Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Splity

Split akcji w stosunku 1:10.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.

MSM
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,22 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

INC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

CEZ
WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej i zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

BVT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

TIM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2021 roku oraz wypłaty dywidendy za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia zysku spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

CDA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 21,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,22 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.

PZU
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA

CDA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz podziału (splitu) wartości nominalnej akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,28 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

CMI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

EC2
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.

APS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz przeznaczenia zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz kontynuowania działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. zysku/straty za lata 2018-2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz przeniesienia korekty na kapitał zapasowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz wypłaty dywidendy.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 z zysku z lat przyszłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za lata 2018-2021 oraz emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej.

VEE
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 i pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty z roku 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

BOS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA

IU
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,47 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z ubiegłych lat.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

BPC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

CFG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

SFD
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2018, 2019 oraz 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2021.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

TXM
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz podziału (splitu) akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 144.960 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2021 r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 20.492 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

SFD
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

CEZ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 48 CZK na akcję.

DGA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,47 zł na akcję.

WZA

NWZA

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 432,05 -17,76 (-1,22%) 10:31
DAX 12 543,46 -127,02 (-1,00%) 10:27
SP500 3 790,93 112,50 (3,06%) 04.10
FTSE 6 995,56 -90,90 (-1,28%) 10:26
CAC 5 981,20 -58,49 (-0,97%) 10:26

Notowania akcji

dzisiaj, 10:16 dzisiaj, 10:16 dzisiaj, 10:16
CDPROJEKT 112,2200 3,52%
DINOPL 312,3000 1,56%
PKNORLEN 54,9400 -1,61%
ALLEGRO 21,6050 -1,26%
PZU 24,8500 -0,28%
KGHM 94,5000 -2,58%
BUMECH 60,1000 -0,50%
PKOBP 22,5700 -1,61%
JSW 35,8700 -1,99%
PEKAO 62,5800 -1,76%
CDPROJEKT 112,22 3,52%
JSW 35,87 -1,99%
KGHM 94,50 -2,58%
PKNORLEN 54,94 -1,61%
BUMECH 60,10 -0,50%
PZU 24,85 -0,28%
ALLEGRO 21,61 -1,26%
PKOBP 22,57 -1,61%
MEDICALG 11,18 7,50%
BIOMEDLUB 6,07 -1,91%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 17,2% IX 2022
PKB rdr 5,5% II kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VII 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 583,03 zł VIII 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,9% VIII 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.