Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

CNT
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

GTC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

OEX
Dywidendy

Wypłata dywidendy 5,85 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 23,47 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku 2021/2022.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia Hydropress Spółka Europejska z Hydropress sp. o. o.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2022 w wysokości 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za 2020 i 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.

CCC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r. oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

GPW
WZA

NWZA ws. powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję, wyboru Sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję.

IMS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 20.202 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,52 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.

IMS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 682,33 28,01 (1,69%) 24.06
DAX 13 118,13 205,54 (1,59%) 24.06
SP500 3 911,74 116,01 (3,06%) 24.06
FTSE 7 208,81 188,36 (2,68%) 24.06
CAC 6 073,35 190,02 (3,23%) 24.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 117,3000 2,62%
ALLEGRO 23,4550 2,74%
JSW 60,4800 -0,66%
PKOBP 28,9100 3,66%
PKNORLEN 64,7000 0,31%
DINOPL 309,2000 3,58%
PEKAO 84,1600 2,63%
PZU 29,7000 1,43%
LPP 8635,0000 -5,89%
CDPROJEKT 94,4100 4,12%
JSW 60,48 -0,66%
CDPROJEKT 94,41 4,12%
KGHM 117,30 2,62%
ALLEGRO 23,45 2,74%
SUNEX 13,60 16,74%
MOLECURE 13,12 -44,99%
PKNORLEN 64,70 0,31%
BOGDANKA 53,40 1,42%
PKOBP 28,91 3,66%
PZU 29,70 1,43%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 13,9% V 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 399,59 zł V 2022
Produkcja przemysłowa rdr 15,0% V 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.