Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.510 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.

3LP
Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu okresowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

FON
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Canal+ Luxembourg S.a r.l.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,80 zł na akcję.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. po cenie 8,71 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 marca 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,68 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki BLUMERANG (BLU) pod nazwą SAULETECH (SLT) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,68 zł na akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki INFOSCAN (IST) pod nazwą GRUPAMZ (GMZ) w związku ze zmianą firmy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF / MSR, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. ponownego zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2018, 2019 oraz 2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

WZA

NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 USD na akcję.

EC2
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 527.836 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,36 zł na akcję.

OEX
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,85 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

OEX
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,85 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

MSM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

KME
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

SFD
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

LPP
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 350 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa do akcji bonusowych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 735,07 10,09 (0,58%) 12.08
DAX 13 795,85 101,34 (0,74%) 12.08
SP500 4 280,15 72,88 (1,73%) 12.08
FTSE 7 500,89 34,98 (0,47%) 12.08
CAC 6 553,86 9,19 (0,14%) 12.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
DINOPL 364,5000 2,79%
ALLEGRO 28,2750 -0,79%
PKNORLEN 72,3000 0,11%
PKOBP 25,3500 -0,59%
KGHM 113,5500 -2,03%
JSW 50,3800 3,41%
PEKAO 74,0200 0,57%
PGNIG 6,5500 -0,30%
CDPROJEKT 94,0000 -1,68%
PZU 31,4900 0,35%
JSW 50,38 3,41%
ALLEGRO 28,27 -0,79%
CDPROJEKT 94,00 -1,68%
PKOBP 25,35 -0,59%
KGHM 113,55 -2,03%
BUMECH 73,00 -0,27%
PKNORLEN 72,30 0,11%
BIOMEDLUB 5,92 -2,63%
PZU 31,49 0,35%
GREENX 0,88 7,44%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 15,6% VII 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VI 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 554,87 zł VI 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,4% VI 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.